หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 43 : ภาวะอ้วนเกิน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ความพยายามในการเอาชนะสงครามภาวะอ้วนเกิน (Obesity war) มิได้เกิดขึ้นแก่พ่อแม่และครูปฐมวัยเท่านั้น โรงเรียนที่ดีต้องมีส่วนร่วมในการต่อสู้ในสงครามดังกล่าว ด้วยมาตรการดังต่อไปนี้

 • สั่งห้ามการขายน้ำอัดลมและลูกอมในโรงเรียน [ซึ่งก่อนหน้านี้ อาจวางขายผ่านตู้อัตโนมัติที่ต้องหยอดเหรียญ]
 • สั่งห้ามการขายอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ แม้จะเป็นกิจกรรมหาทุน (Fund-raising) เพื่อการกุศล
 • สอนและสนับสนุนวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ (Healthy lifestyle) ทั้งในและนอกโรงเรียน
 • ให้การศึกษาคุณค่าโภชนาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และปรับปรุงทัศนคติต่อการกินอาหาร [ครบ 5 หมู่] โดยเฉพาะผักและผลไม้จากท้องถิ่น
 • สั่งห้ามขนมหวาน และคัดสรรเฉพาะขนมขบเคี้ยวที่มีคุณค่าโภชนาการในงานเลี้ยงของชั้นเรียน และในงานฉลองของโรงเรียน
 • ฟื้นฟูให้มีชั่วโมงพลศึกษา ในตารางเรียนทุกวัน อย่างน้อยอยู่ในหลักสูตรถึงประถมศึกษาตอนต้น
 • ทำงานร่วมกับพ่อแม่ ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น และกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่บ้าน

ในสหรัฐอเมริกา มีการรณรงค์จากรัฐบาลใน “โครงการเคลื่อนไหวของสุภาพสตรีหมายเลข 1” (First Lady’s Let’s Move Project) ซึ่งเปิดตัวโดย มิเชล โอบาม่า (Michelle Obama) สุภาพสตรีหมาเยเลข 1 ของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาภาวะอ้วนเกินของเด็กอเมริกันให้ได้ภายในชั่วอายุคนปัจจุบัน โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่พ่อแม่ และดำเนินมาตรการต่างๆ ดังนี้

 • หล่อหลอม (Foster) สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy choice)
 • จัดให้มีอาหารที่ดีต่อสุขภาพในโรงเรียน
 • ทำให้แน่ใจว่า ทุกครอบครัวสามารถเข้าถึงอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ในราคาย่อมเยา
 • ช่วยให้เด็กกลายเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง กระฉับกระเฉง

เป้าประสงค์ของโปรแกรมนี้ คือการลดภาวะอ้วนเกินในเด็กจาก 20% ในปัจจุบัน ให้เหลือเพียง 5% ในปี พ.ศ. 2573 เพื่อให้เด็กที่เกิดในวันนี้ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพที่แข็งแรงในวันหน้า ด้วยมาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ให้การศึกษาและช่วยสตรีตั้งครรภ์ เมื่อมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีน้ำหนักเหมาะสมระหว่างตั้งครรภ์
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breast-feeding)
 • ให้การศึกษาแก่พ่อแม่ ในความพยายามลดเวลาของลูกที่อยู่หน้าจอ [โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์]
 • ปรับปรุงโปรแกรมของรัฐ ในเรื่องโภชนาการและกิจกรรมทางกายภาพของเด็กปฐมวัย

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Child Obesity180 Teams Up with First Lady's Let's Move! Active Schools Campaign - http://www.activeschoolsasap.org/node/197 [2013, December 1].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน