หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 49 : พิทักษ์เด็กจากความรุนแรง (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พิทักษ์เด็กจากความรุนแรง

ทุกๆ วัน มักมีรายงานข่าว ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของเด็กๆ ที่ถูกทารุณกรรม (Abuse) ละทิ้ง (Abandon) เพิกเฉย (Neglect) รังแก (Bully) และปฏิบัติเหมือนมิใช่มนุษย์ (Inhumane) ด้วยซ้ำ เด็กจะมีโอกาสเห็นพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา จากโทรทัศน์ เกมวีดิทัศน์ และความรุนแรงภายในบ้าน (Domestic violence)

ผลการวิจัยแสดงว่า พฤติกรรมที่รุนแรง มักเกิดจากการเรียนรู้ โดยเฉพาะตั้งแต่เยาว์วัย สมองของเด็กเล็ก เปรียบเทียบได้กับพลาสติก (Plastic) ที่อาจถูกหล่อหลอม (Mold) หรือปรับเปลี่ยน (Adapt) ไปตามสภาวะจุดเชื่อมโยงเซลประสาท (Neuron)

ลักษณะสมองพลาสติกดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่เด็กในแง่ที่ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ แม้จะอยู่ภายใต้อิทธิพลที่ไม่สู้ดีนัก โดยยอมให้หันเหเส้นทางเซลล์ประสาทออกจากสถานการณ์รุนแรง ไปสู่เส้นทางการแก้ไขความขัดแย้งอย่างนิ่มนวลและสงบ อย่างไรก็ตาม เมื่อเด็กได้ประสบพบเห็นความรุนแรงบ่อยขึ้นจนเป็นกิจวัตรแล้ว อารมณ์ การรับรู้ และพฤติกรรม ก็อาจหันเหความสนใจของเด็กไปสู่เรื่องการก้าวร้าวและความรุนแรงจนได้

การเพิ่มขึ้นของอัตราความรุนแรง นำไปสู่ข้อเสนอวิธีการที่ (1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่บ้านและสถานศึกษาซึ่งปราศจากความรุนแรง (Violence-free)(2) สอนให้เด็กเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นอย่างปราศจากความรุนแรง ตัวอย่างเช่น ใช้หุ่นกระบอก (Puppet) ในการพูดคุยถึงความรู้สึกของเด็กเล็ก หรือเล่นบทบาทสมมุติ (Role-play) แล้วพูดคุยถึงวิธีที่เหมาะสมของการประพฤติตนในสนามเด็กเล่นกับเด็กที่โตกว่า และ (3) ลดความรุนแรงจากที่เห็นในโทรทัศน์ ในภาพยนตร์

ตัวอย่างการสนับสนุน (Advocate) ในข้อ (3) ได้แก่ การพูดคุยกับเด็กในการจำกัดเวลาการชมโทรทัศน์ของเด็ก และการดึงปลั๊กโทรทัศน์ออกของพ่อแม่เมื่อมีความจำเป็น ในสหรัฐอเมริกา มีการฝังชิปตัววี (V-Chip) ไว้ในโทรทัศน์ทุกเครื่อง ซึ่งทำให้พ่อแม่สามารถปิด (Block) รายการที่มีเนื้อหา (Content) ของความรุนแรง รวมทั้งต่อต้าน (Boycot) บริษัทที่มีโฆษณาสนับสนุนรายการที่มีความรุนแรง และจำกัดความรุนแรงของรายการในช่วงเวลายอดนิยม (Prime time)

ในสหรัฐอเมริกา รัฐต่างๆ ได้ออกกฎหมายบังคับให้โรงเรียน ติดตั้งโปรแกรมต่อต้านการรังแก (Anti-bullying) ซึ่งพัฒนาขึ้นใน ลักษณะป้องกันล่วงหน้า (Pro-active) ตัวอย่างเช่น โรงเรียนประถมศึกษาเคท เช็งค์ (Kate Schenck Elementary School) ในเมือง San Antonio รัฐเท็กซัส ได้กำหนดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่า ทุกๆ เช้า เด็กจะปฏิญญาณ (Pledge) ตนต่อต้านการรังแก

นอกจากนี้ ทุกๆ วันพฤหัสบดี เด็กจะสวมเสื้อคอกลม (T-shirt) ที่มีรูปนกฮูก (Owl) เป็นสัญลักษณ์ พร้อมข้อความว่า “ในฐานะนกฮูกของ Kate Schenck ข้าพเจ้า ขอสัญญาว่า จะบดขยี้ (Stomp) การรังแกทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา อารมณ์ หรือร่างกาย ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่ช่วยให้โรงเรียนของเรากลายเป็นสถานที่ปลอดภัยและมีความสุข ข้าพเจ้า จะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงสำเนียงภาษา ความสามารถทางกีฬา และระดับการศึกษา หรือการปรากฏทางกายภาพ ข้าพเจ้าสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้โรงเรียน จนกลายเป็นสถานปลอดการรังแก (Bully-free) ได้”

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Violence - http://en.wikipedia.org/wiki/Violence= (2013, December 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน