หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 50 : พิทักษ์เด็กจากความรุนแรง (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พิทักษ์เด็กจากความรุนแรง

ครูปฐมวัยอาจช่วยป้องกัน หรือลดความรุนแรง (Violence) ในชีวิตเด็ก ได้ดังนี้

 • แสดงรูปภาพให้เด็กเห็น แล้วให้เด็กแยกแยะอารมณ์ต่างๆ อภิปรายการสนองตอบที่เหมาะสมต่ออารมณ์ในรูปภาพ
 • ให้เด็กนักเรียน “เล่นบท” วิธีการสนองตอบที่เหมาะสมต่ออารมณ์
 • พูดคุยกับเด็กถึงพฤติกรรมของเขา และผลที่ตามมา (Consequence) ตามหลักเหตุและผล (Logic)
 • ให้เด็กมีโอกาสเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน แล้วแยกเด็กออกมาสอบถามความรู้สึกที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้ง จากนั้นให้เด็กลองคิดว่า ถ้าเขามีโอกาสใหม่ เขาจะกระทำแตกต่างไปอย่างไร?
 • พูดคุยถึงความรุนแรง อย่างเปิดเผยในชั้นเรียน โดยกล่าวอย่างตรงไปตรงมาถึงผลสะท้อน (Repercussion) ของความรุนแรง มุ่งเน้นไปยังความเจ็บปวดและความน่าอับอาย (Humiliation) จากความรุนแรง ตัวอย่างเช่น หากเด็กอ่านหนังสือในชั้นเรียน ที่มีตัวละครกระทำการรุนแรง ลองพูดคุยถึงความรู้สึกของเหยื่อ (ผู้ถูกทารุณกรรม) ตัวละครอาจทำอะไรได้บ้างที่แตกต่างออกไป? แล้วตัวเด็กนักเรียนจะกระทำอย่างไรในสถานการณ์เดียวกัน?
 • ส่งข้อมูลจากสื่อในเรื่องความรุนแรง กลับไปที่บ้านเด็ก และส่งเสริมให้พ่อแม่เฝ้าติดตาม และจำกัดเวลาชมโทรทัศน์ของลูก

ส่วนโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการรังแก (Bully) เป็นตัวอย่างของวิธีการที่นักการศึกษาจัดการกับผลกระทบ (Effects) จากความรุนแรงต่อเด็ก แม้ว่าในอดีต อาจมองว่า การรังแกเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นของเด็กตามปรกติ แต่ในปัจจุบัน ถือว่า เป็นความรุนแรงต่อบุคคลและต่อโรงเรียน

อนึ่ง การรังแก รวมถึง การหยอกล้อ การตบตี การผลักดัน การสัมผัส [ส่วนของร่างกาย] ที่ไม่สมควร การหยิบข้าวของส่วนตัว [ของผู้อื่น] การอ้างชื่อผู้อื่น [เพื่อข่มขู่คุกคาม] การพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ และการดูแคลนในเรื่องรูปลักษณ์ (Look) พฤติกรรม หรือวัฒนธรรม

ครูปฐมวัย สามารถสอนให้เด็กนักเรียนรู้จักวิธี “Talk, Walk, and Squawk” ในการตอบโต้การรังแก ดังนี้

 • พูด (Talk) - สนับสนุนให้เด็กกล้ายืนหยัดต่อสู้ ด้วยการพูดโต้ตอบว่า “อย่ายุ่งกับฉัน” อย่างสงบ หรือ “ฉันไม่กลัวแก” อย่างเสียงดัง และแสดงความก้าวร้าว
 • เดินออกห่าง (Walk away) - แต่มิใช่วิ่งหนี เพราะการวิ่งหนีจะไปเพิ่มความได้ใจของผู้รังแก แล้วจะทวีความเข้มข้นของการรังแก
 • ร้องทุกข์ (Squawk) - แจ้งให้ครูทราบ เพื่อให้ครูดำเนินการหยุดยั้งพฤติกรรมรังแก [ทันที]

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Bully - http://en.wikipedia.org/wiki/Bully (2013, December 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน