หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 52 : การรังแกทางออนไลน์

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การรังแกทางออนไลน์

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการรังแกทางออนไลน์ (Cyber bullying) ที่พบเห็นในสหรัฐอเมริกา แม้ในระดับเด็กปฐมวัย

 • ส่งอีเมลไปบอกเพื่อนว่า เพื่อนเป็นคนอ้วน โง่ และน่าเกลียด
 • ส่งภาพถ่ายเต็มหน้า [ที่ไม่น่าดู] ของเพื่อนไปประจานในเฟซบุ๊ก (Facebook)
 • ปิดประกาศ (Post) ข้อความที่สร้างความเสื่อมเสีย (Derogatory)ให้ผู้อื่น
 • ส่งข้อความไปล้อเลียนเพื่อนให้ได้อับอาย
 • ขโมยรหัสผ่าน (Password) ของเพื่อน แล้วแสร้งทำเป็นเจ้าตัว กล่าวโทษเพื่อน ในห้องคุย (Chat room)

ต่อไปนี้เป็นวิธีการที่ครูปฐมวัย สามารถช่วยป้องกันการรังแกทางออนไลน์ (Cyber bullying)

 • แจ้งเด็กให้ทราบถึงผลที่จะตามมา (Consequence) ของการส่งต่อข้อความอิเล็กทรอนิกส์
 • พูดคุยกับเด็กในเรื่องอันตรายที่จะเกิดจากการปิดประกาศ และแบ่งปัน (Share) ข้อมูลส่วนตัวออนไลน์ และผ่านสื่อสังคม (Social media)
 • แนะนำเด็กว่า หากคิดว่ากำลังถูกรังแกทางออนไลน์ ให้ออก (Log off) จากอินเตอร์เน็ต แล้วแจ้งครูและพ่อแม่เรื่องอุบัติการณ์ (Incident) ดังกล่าว พร้อมทั้งเปลี่ยนการเริ่มกรอกข้อมูล (Settings) ส่วนบุคคล บนเครือข่ายสังคม (Social network)

เนื่องจากการรังแกทางออนไลน์ เกิดขึ้นนอกชั้นเรียน พ่อแม่จึงต้องหาเวลาสอนลูกเรื่องการรังแกดังกล่าว ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่พ่อแม่ควรดำเนินการเพื่อป้องกันการรังแกทางออนไลน์

 • เข้าใจเรื่องการรังแกทางออนไลน์ และวิธีที่เทคโนโลยีอาจถูกใช้ในการรังแกผู้อื่น
 • ติดต่อผู้ให้บริการ (Service provider) อินเตอร์เน็ต เพื่อเรียนรู้วิธีการที่พ่อแม่สามารถควบคุมได้
 • เฝ้าสังเกตและติดตาม (Monitor) สิ่งที่ลูกกำลังเล่นบนอินเตอร์เน็ต
 • พูดคุยกับลูกเรื่องกิจกรรมออนไลน์อะไร ที่ควรได้รับการสนับสนุน
 • แจ้งเจ้าหน้าที่โรงเรียนถ้ามีอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
 • เก็บรักษา (Save) ข้อความการรังควาน (Harassment) [ผู้อื่น] เพื่อรายงานในภายหน้า
 • ค้นหาสัญญาณที่เด็ก อาจเป็นเหยื่อของการรังแกทางออนไลน์

กล่าวโดยสรุป ครูปฐมวัยและพ่อแม่ ควรรับรู้ถึงวิธีการหลากหลายที่สามารถป้องกันการรังแกทางออนไลน์ได้ โดยพยายามศึกษาให้รอบรู้ (Knowledgeable) เรื่องวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรม [ที่ไม่พึงประสงค์] นี้ ในชั้นเรียนและที่บ้าน เพื่อให้เด็กเข้าถึงวิธีการต่างๆ ที่จะใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Cyber-bullying - http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_bullying (2013, December 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul