หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 54 : เด็กถูกทารุณกรรมทางกาย

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กถูกทารุณกรรมและละเลย

ครูปฐมวัยพึงสังเกตข้อบ่งชี้ทางร่างกาย (Physical indicators) ดังต่อไปนี้

 • รอยฟกช้ำดำเขียว (Bruise) และรอยถูกเฆี่ยนตี (Welt) ที่อธิบายไม่ได้
  • ตามลำตัว (Torso) แผ่นหลัง ก้น (Buttock) ขาอ่อน (Thigh) หรือใบหน้า
  • ร่องรอยของวัตถุที่ใช้ในการทำร้ายร่างกาย (อาทิ เข็มขัด และสายไฟฟ้า)
  • ปรากฏอย่างสม่ำเสมอ หลังจากเรียน วันหยุด หรือสุดสัปดาห์
 • รอยแผลไหม้ (Burn) ที่อธิบายไม่ได้
  • ตามฝ่าเท้า (Sole) ฝ่ามือ (Palm) แผ่นหลัง ก้น หรือศีรษะ
 • รอยลวกจากการแช่น้ำร้อน (Immersion)
  • ตามก้น หรืออวัยวะเพศ (Genital)
 • รอยกระดูกหักหรือแตกร้าว (Fracture) หรืออวัยวะอยู่ผิดที่ (Dislocation)
 • รอยโล่งเตียน (Bald patch) บนหนังศีรษะ (Scalp)

ครูปฐมวัยพึงสังเกตข้อบ่งชี้ทางพฤติกรรม (Behavioral indicators) ดังต่อไปนี้

 • เด็กพูดว่า เขา “สมควรได้รับโทษ”
 • เด็กรู้สึกกลัวเมื่อเห็นเด็กอื่นร้องไห้
 • พฤติกรรมสุดขั้ว (Extreme) อาทิ ก้าวร้าว (Aggressive) หรือ หดหัว (Withdrawn)
 • หวาดกลัว (Frightened) ต่อพ่อแม่ หรือผู้ดูแล
 • หวาดกลัวที่ต้องกลับบ้าน
 • เด็กรายงานว่าถูกพ่อแม่ หรือผู้ดูแลกระทำทารุณกรรม
 • แสดงออกที่ไม่เหมาะสม หรือขาดวุฒิภาวะ (Immature)
 • ต้องการความเอ็นดู (Affection) [เป็นพิเศษ]
 • มีพฤติกรรมปรับเปลี่ยน (Manipulative behavior) เพื่อเรียกร้องความสนใจ
 • มีแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์แบบผิวเผิน (Superficial)
 • ไม่มีสมาธิ - มักเหม่อลอย (Daydream)
 • มีพฤติกรรมกระทำทารุณกรรมตนเอง (Self-abusive) หรือไม่มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยของตนเอง
 • ระมัดระวัง (Wary) การถูกผู้ใหญ่สัมผัส

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Child physical abuse - http://www.americanhumane.org/children/stop-child-abuse/fact-sheets/child-physical-abuse.html (2013, December 26].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน