หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 55 : เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ

ครูปฐมวัยพึงสังเกตข้อบ่งชี้ทางพฤติกรรม (Behavioral indicators) ดังต่อไปนี้

 • ไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดพละ หรือมีส่วนร่วมกิจกรรมในพลศึกษา
 • พฤติกรรมทางเพศ ที่ไม่เหมาะสมกับวัยเด็ก
 • แสดงออกทางเพศต่อเด็กที่เล็กกว่า
 • ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
 • พฤติกรรมเด็กที่มีแนวโน้มทำผิดกฎหมาย (Delinquent)
 • รายงานการรุกรานทางเพศ (Sexual assault)
 • ผลการเรียนตกต่ำอย่างฮวบฮาบ (Drastic)
 • มีปัญหาในการนอน (Sleep disorder) หรือฝันร้าย
 • มีปัญหาในการกิน (Eating disorder)
 • ก้าวร้าว (Aggression) หัวหด (Withdrawal) ฝันเฟื่อง (Fantasy) ทำตัวคล้ายทารก (Infantile)
 • พฤติกรรมทารุณกรรมตนเอง หรือขาดการคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง
 • เสพสารเสพติด
 • พฤติกรรมซ้ำๆ (ล้างมือ เดินเตร่ [pacing] โยกไปมา [rocking])

ครูปฐมวัยพึงสังเกตข้อบ่งชี้ทางกายภาพ (Physical indicators) ดังต่อไปนี้

 • มีปัญหาในการเดินหรือนั่ง
 • กางเกงในขาด มีรอยเปื้อน (หรือชุ่ม) เลือด
 • เจ็บปวด บวม หรือ คันที่อวัยวะเพศ
 • เจ็บปวด เวลาปัสสาวะ
 • มีรอยถลอก เลือดไหล หรือ ฉีกขาดรอยบริเวณอวัยวะเพศ
 • มีของเหลวไหลออก (Discharge) จากอวัยวะเพศ

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Child sexual abuse - http://en.wikipedia.org/wiki/Child_sexual_abuse (2013, December 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน