หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 8 : ความกระตือรือร้นในการสอน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แดเนียล เลอิจา (Daniel Leija) ครูประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนประถมศึกษาเอสปาร์ซ่า (Esparza Elementary School) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ครูแห่งปีของรัฐเท็กซัส” (Texas Teacher of the Year) เขาได้เขียนบทความในอุดมคติ (Ideal) ว่า

“ผมเป็นครู ผมสนองตอบข้อเรียกร้องแห่งชาติในการกำหนดอนาคต [ของชาติ] ผมได้รับมอบหมายให้ฟูมฟัก (Nurture) และพัฒนาทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติ นั่นคือ เด็กๆ ของเรา ผมเป็นผู้ฝึกสอน (Coach) เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) และเพื่อน [ของเด็กๆ] มีความพร้อมอย่างเต็มที่ ในทุกย่างก้าวที่จำเป็นต่อการนำพาความฝันของเด็กนักเรียนแต่ละคนไปสู่ความเป็นจริง ผมจะไม่มีวันไขว้เขว (Waver) ออกนอกเส้นทางที่วางไว้ . . .

ผมเป็นครูมืออาชีพ ผู้สืบทอด (Descendent) อันทรงเกียรติ ของมรดก (Heritage) ที่น่าภาคภูมิใจ ผมตั้งมาตรฐานไว้สูง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ชุมชน เด็กนักเรียน และตัวผมเอง ผมจะประพฤติตนในลักษณะที่สร้างความน่าเชื่อถือมาสู่วงการศึกษา ผมมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาวิธีการ ที่จะปรับปรุงทักษะผ่านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ . . .

ผมเป็นพันธมิตร (Partner) ในการทำงานร่วมกับชุมชน องกรค์ธุรกิจและรัฐกิจ ตัวแทนสนับสนุน และพ่อแม่ ที่จะทำให้มั่นใจว่า เด็กนักเรียนแต่ละคน จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่หลายคนแสวงหา แต่น้อยคนจะได้รับ ประตูในชั้นเรียนของผมเปิดต้อนรับทุกคนที่ปรารถนาจะมองแวบ (Glimpse) ดูว่า ผมเตรียมตัวผู้นำให้อนาคต [ของชาติ] อย่างไร? . . .

ผมเป็นผู้นำทาง (Shepherd) ให้ลูกศิษย์แต่ละคน ที่ผ่านเข้ามาในประตู [ชั้นเรียน] ไม่ว่า เขาจะเป็นคนรวย หรือคนจน คนที่ได้อภิสิทธิ์ (Privilege) หรือผู้เสียเปรียบ (Disadvantage) ผมฟูมฟักและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนแต่ละคนบรรลุผล เต็มตามศักยภาพ ลูกศิษย์ของผมจะสามารถเอาชนะอุปสรรคในชีวิต จนประสบความสำเร็จได้ . . .

ผมเป็นผู้สนับสนุน (Advocate) ให้ลูกศิษย์ของผมกล้าลองเสี่ยง คิดนอกกรอบ และฝันให้ไกล [แล้วไปให้ถึง] ผมช่วยลูกศิษย์ของผมเรียนรู้เป็นผู้ชนะที่ถ่อมตน (Humble) ผู้แพ้ที่สง่างาม (Gracious) และทำงานเป็นหมู่คณะเพื่อบรรลุเป้าหมาย . . .

ผมเป็นคู่คิด (Confidant) ผมให้คำแนะนำเด็กนักเรียน ผู้ขาดที่พึ่งในยามยากที่ประสบวิกฤตส่วนตัว ผมให้การสนับสนุน คำแนะนำ และกำลังใจให้ลูกศิษย์ผมที่จำเป็นต้องได้นักบินนำร่อง (Pilot) ให้ผ่านพ้น “ชั่วโมงแห่งความมืด” (Hour of darkness) ผมจะไม่ทำลายความผูกพันและความไว้วางใจ [จากลูกศิษย์] . . .

ผมรับผิดชอบในแต่ละบทบาทเหล่านี้ด้วยความยินดี เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกศิษย์ของผม มีเครื่องมือที่เขาจำเป็นต่อความสำเร็จ ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผมเป็นครู ผมได้สนองตอบ [สิ่งที่ประเทศชาติเรียกร้อง] ผมจะไม่ยอมให้ [ปณิธานนี้] ล้มเหลวอย่างเด็ดขาด”

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Teacher of the Year Program - http://www.tea.state.tx.us/toy.html [2013, September 3].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน