หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 90 : ชั้นเรียนคละ - อดีตและปัจจุบัน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ชั้นเรียนคละ

ในสหรัฐอเมริกา ครูปฐมวัยมืออาชีพ จำเป็นต้องรู้และเข้าใจลักษณะของการด้อยความสามารถ (Disability) ซึ่งไม่เคยเป็นประเด็นสำคัญมาก่อน ตัวอย่างเช่น คนที่เป็นโรคลมชัก (Epilepsy) ซึ่งเป็นความผิดปรกติของประสาท (Neurological disorder) จากการปล่อยประจุไฟฟ้าในสมอง จนเป็นสาเหตุของการซัก มักถูกมองว่าเป็นการเข้าทรงของปีศาจร้าย

เช่นเดียวกับกรณีของคนที่เป็นกลุ่มอาการทัวเร็ต (Tourrette’s Syndrome) ซึ่งเป็นความผิดปรกติทางจิตประสาท (Neuropsychiatric) โดยทางพันธุกรรมตั้งแต่เด็ก ที่กระตุกหรือเคลื่อนไหวซ้ำๆ กันทันที อาทิ การกระพริบตาและการกลืนน้ำลาย

คนที่มีความเสื่อมทางจิตใจ (Mental impairment) จะถูกกักขังอยู่เป็นกลุ่มในบ้าน มิให้สาธารณชนได้เห็น และมักถูกทำทารุณกรรม (Abuse) ตัวอย่างเช่น เด็กหูหนวก (Deaf) และใบ้ (Mute) มักถูกตราหน้าว่า เป็นพวก “โง่เขลาเบาปัญญา” (Idiot) เรียนรู้ไม่ได้ และไม่คุ้มค่าแก่การการสอนด้วยซ้ำ

เนื่องจากผู้ด้อยความสามารถ มักถูกซ่อนตัวไว้ในบ้าน หรือถูกมองว่า ไม่สามารถสร้างคุณประโยชน์ ให้สังคม ดังนั้น เมื่อไม่นานมานี้ การรับรู้และใส่ใจต่อเด็กที่มีภูมิหลังและความสามารถแตกต่างกัน จึงเห็นช่องว่าง (Vacuum) หรือประเด็นต่างๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ มีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน แม้จะมีความพร่องทางร่างกาย หรือจิตใจ

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great) มีโรคประจำตัว คือลมชัก จิตรกรวินเซ็นต์ แวน โก๊ะ (Vincent Van Gogh) มีความผิดปรกติในสมองสองขั้ว (Bipolar disorder) ซึ่งเป็นความผิดปรกติทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับวงจรของการซึมเศร้า (Depression) สลับกับความบ้า (Mania) ที่ร้ายแรงและมักนำไปสู่การทำงานที่ด้อยสมรรถภาพ (Impaired function)

ประธานาธิบดีอเมริกัน วู๊ดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) มีความบกพร่องในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การสะกด การเขียน หรือการพูด (Dyslexia) ผู้คิดค้นโทรศัพท์ อเล็กซานเดอร์ แกรมแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell) มีความผิดปรกติด้านคณิตศาสตร์ กล่าวคือบกพร่องในการคำนวณหรือไม่สามารถเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส่วนนักประดิษฐ์ โทมัส เอดิสัน (Thomas Edison) ก็มีปัญหาสมาธิสั้นและไม่สามารถสงบนิ่ง (Attention deficit hyperactivity disorder: ADHD)

ในขณะที่ผู้คนที่มีความแตกต่าง จะพบเห็นได้ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ แต่การปฏิบัติต่อคนดังกล่าว [แม้กลายเป็นบุคคลสำคัญของโลกในเวลาต่อมา] ไม่ว่าจะในเรื่องการทำงานด้วย หรือความพยายามปรับปรุงคุณภาพของชีวิตของคนเหล่านี้ นับเป็นเรื่องใหม่ทั้งในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2333 ที่วงการแพทย์เริ่มสามารถแยกแยะผู้ป่วยทางจิตเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ พร้อมทั้งการบำบัดรักษา

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. nclusion (education) - http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_%28education%29 (2014, March 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน