หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 92 : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ

ในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกา สมาคมเพื่อการศึกษาของเด็กเล็ก (National Association for the Education of Young Children) ได้รับรองโปรแกรมเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพระดับสูง จำนวน 6,500 แห่ง ซึ่งครอบคลุมเด็กเยาว์วัยกว่า 1 ล้านคน โปรแกรมเหล่านี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของจำนวนโปรแกรมทั้งหมดของประชากรของเด็กเล็กทั่วประเทศ

สำหรับเด็กบางคน ครูปฐมวัย และคณะทำงาน (Staff) ได้วางแผนอย่างรอบคอบ (Articulate) ในการพัฒนาโปรแกรมที่รองรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กในทุกมิติ ตั้งแต่การรับรู้ (Cognitive) ภาษา (Linguistic) อารมณ์ความรู้สึก (Emotional) สังคม (Social) ไปจนถึงกายภาพ (Physical) ซึ่งควรเป็นจุดมุ่งหมายของทุกโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก

มีโปรแกรมสำหรับเด็กปฐมวัยมากมาย ซึ่งได้รับการรองรับสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงานด้วยกัน ในระบบที่แตกต่างกับประเทศอื่นๆ ซึ่งมักมาจากกระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบของการรวมศูนย์อำนาจ (Centralized) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาก็เป็นผู้สนับสนุนโปรแกรมปฐมวัยรายใหญ่ที่สุด

ตัวอย่างโครงการดังกล่าวได้แก่ โครงการ “แรกแย้ม” (Early Head Start) และโครงการ “แรกเริ่ม” (Head Start) ซึ่งรวมถึงเด็กอายุ 3 - 4 ขวบ เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนของรัฐยังจัดให้มีการดูแลเด็กเล็ก (Child care) หลังโรงเรียนเลิก ผ่านรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ อาทิ การช่วยดูแลให้เด็กทำการบ้าน เล่นดนตรี ทำงานศิลปะ และแสดงละคร

พ่อแม่เองก็อาจมีส่วนร่วมในรูปแบบของอาสาสมัคร อาทิ การอุทิศเวลาให้สัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อช่วยโรงเรียนดูแลเด็ก ที่เรียกว่า “วันแม่อาสา” (Mother Day-Out: MDO) ส่วนโปแกรมอื่นๆ อาจเป็นโปรแกรมของเอกชน เพื่อหวังกำไร อาทิ การดูแลเด็กเล็กตั้งแต่ทารกจนถึงวัยเตาะแตะ ตลอดจนถึงเด็กอนุบาล และเด็กประถมต้น อาทิ มอนเตสซอรี่ (Montessori) ไฮสโคป (HighScope) และเรกจิโอ เอมิเลีย หรือ เรจโจ้ เอมิลิญ่า (Reggio Emilia) ซึ่งมีรูปแบบ (Model) ที่แตกต่างกันไป

ไฮสโคป ได้รับการพัฒนาจากรัฐมิชิแกน บนพื้นฐานของทฤษฎีและการวิจัยที่เกิดจากผลงานดั้งเดิมของ ฌอง เปียเจต์ (Jean Piaget) จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) และ เลฟ ไวก็อตสกี้ (Lev Vygotsky) โดยเฉพาะพัฒนาการการเรียนรู้ (Cognitive) การวิจัยเรื่องสมอง และการสนับสนุนของผู้ใหญ่แบบ “นั่งร้าน” (Scaffolding) ตามลำดับ

ส่วน เรกจิโอ เอมิเลีย หรือ เรจโจ้ เอมิลิญ่า เป็นชื่อของจังหวัดทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มีประชากรราว 170,000 คน มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เนื่องจากมีระบบการศึกษาปฐมวัย ที่มีความก้าวหน้ากว่าเพื่อน หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของทฤษฎีต่างๆ ของนักจิตวิทยาพัฒนาการ อาทิ เปียเจต์ ดิวอี้ ไวก็อตสกี้ และการ์ดเนอร์ (Gardner)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. HighScope - http://en.wikipedia.org/wiki/HighScope (2013, March 24].
  3. Reggio Emilia - http://en.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilia (2014, March 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน