หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 93 : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ

ไม่ว่าโปรแกรมเด็กปฐมวัยจะเป็นรูปแบบใด พ่อแม่และสาธารณชน ต่างต้องการให้นักวิชาชีพปฐมวัยจัดให้มีโปรแกรมซึ่ง . . .

 • ทำให้แน่ใจในความสำเร็จของเด็กเล็กในโรงเรียน อันจะทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จในเวลาต่อมาของชีวิต สาธารณชนเชื่อมั่นว่า บริการที่ให้แก่เด็กก่อนวัยอนุบาล เป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดและคุ้มค่า
 • ทำให้การศึกษามีคุณภาพสูงสำหรับเด็กทุกคน สาธารณชนกังวล เรื่องช่องว่างแห่งความสำเร็จ (Achievement gap) ซึ่งขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างเด็กปรกติ และเด็กด้อยโอกาส

ต่อไปนี้เป็นจุดมุ่งหมายที่โปรแกรมปฐมวัยหวังจะบรรลุ . . .

 • รวมความพร้อมด้านภาษาและการอ่านอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ในโปรแกรม และหลักสูตรที่ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้และอ่านออก-เขียนได้
 • ช่วยเด็กพัฒนาทักษะทางด้านสังคมและพฤติกรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสันติสุขของพลเมือง สาธารณชนต้องการโปรแกรมเด็กปฐมวัยที่สามารถรับมือกับข่าวประจำวันเกี่ยวกับความรุนแรงและทารุณกรรม กล่าวคือมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในการช่วยเหลือเด็ก ให้เริ่มต้นชีวิตที่ปราศจากความรุนแรง นอกจากนี้ สาธารณชนยังต้องการโรงเรียนและโปรแกรมต่างๆ ที่จะช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ปลอดภัย
 • เตรียมความพร้อมของเด็ก สำหรับโลกที่กำหนดรูปแบบ (Shape) การแข่งขันระดับโลก โปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก มีบทบาทสำคัญในการเตรียมเด็กให้พร้อมในวันนี้ เพื่อโลกของวันพรุ่งนี้ และนี่คือเหตุผลหนึ่งที่โปรแกรมเด็กปฐมวัย ให้น้ำหนักความสำคัญแก่วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) วิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือที่เรียกกันว่า “STEM” และการเรียนภาษาที่ 2
 • ตอบสนองความจำเป็นในงานและวิถีชีวิต (Work and life style) ของพ่อแม่ ด้วยการดูแลเด็กแทน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในแต่ละวัน และ 7 วันในแต่ละสัปดาห์

ในการเตรียมความพร้อม เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน แม้ในระดับท้องถิ่น ครูปฐมวัยต้องพยายาม . . .

 • สะท้อนความเข้าใจในโปรแกรมต่างๆ
 • พิจารณาถึงวิธีที่โปรแกรมจะสามารถตอบสนองความจำเป็นของเด็กและครอบครัว และ
 • บรรลุจุดมุ่งหมายที่กล่าวถึงขั้นต้น โดยที่โปรแกรมต่างๆ ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และได้รับการสนับสนุน ในเรื่องงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. STEM fieldshttp://en.wikipedia.org/wiki/STEM_fields [2014, March 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน