หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 95 : สถานดูแลเด็ก (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สถานดูแลเด็ก

สถานดูแลเด็ก (Child care) มีความหลากหลายในการให้บริการ ขึ้นอยู่กับประเภท ในสังคมไทยเราที่ยังอาศัยญาติผู้ใหญ่ในการดูแลเด็ก อาทิ ปู่ย่าตายายหรือลุงป้าน้าอา จะให้การดูแลเด็กที่ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ส่วนในสังคมอเมริกัน ประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กอยู่ในความดูแลของญาติผู้ใหญ่ ในขณะที่พ่อแม่ต้องออกไปทำงาน

โครงการระหว่างชั่วอายุคน (Inter-generational program) เป็นสถานที่ที่เด็กอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่วัยชรา (Elderly) ตัวอย่างเช่น ศูนย์ดูแลเด็กกลางวันที่เม้าต์คิสโซ่ (Mount Kisco Day Care Center) ในรัฐนิวยอร์ค เป็นชุมชนที่มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และพลวัตรสูง (Dynamic) ซึ่งดูแลเด็กทารก เด็กวัยเตาะแตะ เด็กก่อนวัยเข้าเรียน และเด็กวัยเรียน 160 คน

เพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ที่ต้องทำงาน นายจ้างบางแห่งให้การอุปถัมภ์ (Sponsor) การดูแลเด็กในสถานที่ทำงาน หรือนอกสถานที่ทำงาน ตัวอย่างนอกสถานที่ทำงานเช่น ไบรต์ ฮอร์ไรซอนส์ แฟมมิลี โซลูชันส์ (Bright Horizons Family Solutions) ในรัฐแมสสาชูเซ็ตส์ เป็นผู้ให้บริการดูแลเด็ก 6 เดือนถึง 6 ขวบรายใหญ่ที่สุดของประเทศ [และของโลกด้วย] โดยมีกิจกรรมของการค้นหา (Discovery) ที่มีครูปฐมวัยมืออาชีพ คอยให้คำแนะนำและดูแลเด็กแต่ละคน

ศูนย์ดูแลเด็กในชุมชนมีหลากหลายรูปแบบ อาจเป็นอาคารที่สร้างใหม่ หรือปรับปรุงใหม่ (Refurbished) จากอาคารเดิมที่เคยเป็นวัดวาอาราม โรงเรียนรัฐ และสถานชุมชน ตัวอย่างเช่น ศูนย์ดูแลเด็กคิดโก (Kidco Child Care Center) ในรัฐฟลอริดา ซึ่งแบ่งเป็น 4 สาขา ดูแลเด็กกว่า 450 คน

ศูนย์ดูแลเด็กเอกชน (Proprietary) ดำเนินเป็นธุรกิจที่หวังผลกำไร มักมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพในรูปแบบของบริษัท ให้บริการที่สมบูรณ์ (Comprehensive) ทั้งในแง่การเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็ก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้มาก จึงมีผู้เข้ามาให้บริการจำนวนมาก

การดูแลเด็ก มีทั้งก่อนโรงเรียนเริ่มและหลังโรงเรียนเลิกในโรงเรียนรัฐ โดยมีการจัดสถานที่ และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานดังกล่าว เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย ปัจจุบันมีเด็กว่า 20,000 คนที่ได้รับบริการจากโปรแกรมดูแลเด็ก ในโรงเรียนประถมศึกษา (Elementary school) กว่า 180 แห่ง ในสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างเช่น โปรแกรมของมณฑลบราวเวอร์ด (Browward County) ในรัฐฟลอริดา ได้จัดให้เด็กอยู่ในความปลอดภัย ใน สภาพแวดล้อมของการฟูมฟัก (Nurture) ที่สะดวกสบาย และในวัฒนธรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ความรู้สึก และสังคม โดยได้มาตรฐานของคุณภาพสูงสุด

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Bright Horizons Family Solutions http://en.wikipedia.org/wiki/Bright_Horizons_Family_Solutions [2014, March 31].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน