หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 96 : สถานดูแลเด็ก (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สถานดูแลเด็ก

นาดีน รัดค์-เค็ลลี (Nadine Rudk-Kelly) เป็นโรงเรียนอนุบาลในรัฐแมสสาชูเซ็ตส์ ที่ให้บริการก่อนโรงเรียนเริ่มและหลังโรงเรียนเลิก ด้วยกิจกรรมหลากหลาย อาทิ วิชาการ ศิลปะ ช่างฝีมือ (Craft) เล่านิทาน และออกกำลังกาย โดยที่สามารถจัดให้มีอัตราส่วนต่ำระหว่างเด็กต่อครู อยู่ที่ 10 : 1

ก่อนโรงเรียนเริ่ม เด็กจะมีกิจกรรมเบาๆ และรับประทานอาหารเช้า ส่วนหลังโรงเรียนเลิก เด็กจะทำการบ้าน เล่นเกม ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science project) และวิ่งเล่นกลางแจ้ง ผู้บริหารโรงเรียนเชื่อมั่นว่า ควรใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ตลอดเวลา รวมทั้งตอนบ่ายถึงเย็น ไม่เว้นแม้วันหยุด (Holidays) หรือช่วงฤดูร้อน

กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา (Department of Defense : DoD) มีระบบศูนย์พัฒนาการเด็ก (Child development system : CDS) ของทหาร ซึ่งให้บริการเด็กแต่ละวัน ด้วยจำนวนมากที่สุดในบรรดานายจ้างทั่วประเทศ ศูนย์ดูแลเด็กของทหารมีกว่า 900 แห่ง ณ กว่า 300 จุดภูมิศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ระบบดังกล่าวประกอบด้วย 4 ประเภทหลัก อันได้แก่ ศูนย์พัฒนาการเด็ก การดูแลลูกของครอบครัวทหาร การดูแลเด็กวัยเรียน และโปรแกรมทรัพยากรและส่งต่อ (Resource and Referral) ทั้งหมดนี้ครอบคลุมเด็กมากกว่า 200,000 คน ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 12 ปี ระบบนี้ให้บริการดูแลเด็กทุกวัน ทั้งเต็มวัน บางเวลา และรายชั่วโมง (รวมทั้งการเข้ามาใช้บริการโดยมิได้นัดหมาย) ตลอดจนการดูแลนอกเวลาปรกติ (กล่าวคือ ตอนกลางคืนและวันหยุดสุดสัปดาห์)

ครอบครัวทหารประสบปัญหาท้าท้าย ที่ไม่พบเห็นในสภาพแวดล้อมการทำงานที่อื่น ตัวอย่างเช่น ตารางการทำงานเป็นกะ ซึ่งยาวนานกว่า 8 ชั่วโมงใน 1 วัน และข้อกำหนดให้พร้อมเดินทางไปปฏิบัติงานทุกแห่งหนในโลก ทันทีที่ได้รับมอบหมาย จึงต้องรองรับด้วยระบบการพัฒนาเด็กที่ยืดหยุ่นได้ แต่ก็มีการรักษามาตรฐานสูงไว้

การแยกจากครอบครัวบ่อยๆ และความจำเป็นที่ต้องเดินทางทุกๆ 3 ปีโดยเฉลี่ย ทำให้ครอบครัวทหารอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจพบเห็นในโลกของพลเรือน ดังนั้น การดูแลเด็กที่มีคุณภาพสูงให้ประชากรกลุ่มนี้ จึงมีความสำคัญยิ่ง เพื่อให้ทหารมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ (Mission) ที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นต้องให้บริการดูแลเด็กที่คุณภาพคงเส้นคงวา ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดของปฏิบัติการ แต่ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด จะต้องยึดถือสิ่งสำคัญ 3 ประการ อันได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคาเหมาะสม (Affordability) และการเข้าถึงได้ง่าย (Accessibility)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. About.com Military familieshttp://militaryfamily.about.com/od/military-child-care/a/ChildCare-Programs-For-Military-Families.htm[2014, April 3].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน