หน้าหลัก » Blogs » งานวิจัยชี้เด็กยุคนี้ติดผ้าอ้อมสำเร็จรูป ตอนที่ 1

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


งานวิจัยชี้เด็กยุคนี้ติดผ้าอ้อมสำเร็จรูป

ปัจจุบันนี้ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปกลายเป็นสินค้าสำหรับเด็กยอดนิยมซึ่งเรามักจะเห็นตามชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์เกต และไม่ได้มีเฉพาะผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กทารกที่นับเป็นของใช้จำเป็นเท่านั้น แต่กลับมีผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กวัยเตาะแตะและเด็กโตกว่านั้นวางขายอยู่ทั่วไป

ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กน้ำหนักเกิน 18 กิโลกรัม ซึ่งเป็นเกณฑ์น้ำหนักของเด็กอายุ 5 ขวบ นั้นกลายเป็นสินค้าที่วางขายอยู่ทั่วไปเสียแล้ว นอกจากผ้าอ้อมสำเร็จรูปธรรมดาแล้ว ยังมีผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบกางเกงหลากหลายยี่ห้อสำหรับเด็กน้ำหนักถึง 25 กิโลกรัม ซึ่งเป็นน้ำหนักโดยเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี วางจำหน่ายอีกด้วย

การที่มีผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กโตเหล่านี้วางจำหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เกตและห้างสรรพสินค้าเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าเด็กในปัจจุบันเลิกใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปช้ากว่าเด็กในยุคก่อนๆหรือไม่ ในเรื่องนี้ ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งนักวิจัยต่างมีข้อสรุปตรงกันว่าเด็กยุคใหม่ใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปนานกว่าเด็กยุคก่อนๆ อย่างแน่นอน

Robin Barker อดีตพยาบาลและผู้เขียนหนังสือคู่มือเลี้ยงเด็กที่ขายดีที่สุดในออสเตรเลีย Baby Love กล่าวว่าในยุคที่ยังไม่มีผ้าอ้อมสำเร็จรูป เด็กส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกให้นั่งกระโถนหรือส้วมทันทีเมื่อมีอายุ 2 ปี แต่ในปัจจุบันดูเหมือนว่าเด็กจะใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปนานขึ้น นอกจากนั้น งานศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งในสหรัฐอเมริกากล่าวว่า ในยุคทศวรรษที่ 1950 นั้น เด็ก 90 เปอร์เซ็นต์จะได้รับการฝึกให้เข้าห้องน้ำภายในอายุไม่เกิน 2 ปี แต่ในปี 2013 เด็กชาวอเมริกันอย่างน้อยหนึ่งในสามยังคงใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเมื่อมีอายุ 3 ปี ซึ่งเป็นอายุที่ใกล้เคียงกับเด็กในออสเตรเลียที่ยังใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปอยู่ ส่วนเว็บไซต์ของผ้าอ้อมสำเร็จรูปยี่ห้อดัง Huggies ออสเตรเลีย กล่าวว่า เด็ก 80 เปอร์เซ็นต์เข้าห้องน้ำเป็นเมื่อมีอายุเฉลี่ย 3 ปีครึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มีเด็กอีกถึง 20 เปอร์เซ็นต์ที่ยังต้องใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปอยู่แม้จะมีอายุย่างเข้า 4 ปีก็ตาม

Anna Christie นักวิจัยแห่ง University of New South Wales ออสเตรเลีย เชื่อว่าการฝึกให้เด็กเข้าห้องน้ำเร็วนั้นมีผลดีกว่าในด้านสิ่งแวดล้อม รายจ่ายภายในครอบครัว สุขอนามัยชุมชน และดีต่อตัวของเด็กเองอีกด้วย Christie ได้กล่าวโทษผ้าอ้อมสำเร็จรูปไว้ในรายงานของเธอที่ชื่อว่า Toilet Training of Infants and Children in Australia ซึ่ง University of New South Wales ได้นำเสนอต่อสาธารณะในปี 2010 ว่าเป็นตัวการทำให้เด็กหัดเข้าห้องน้ำช้าลง Christie ยังกล่าวไว้ในรายงานฉบับดังกล่าวว่า พ่อแม่ยุคใหม่มักไม่มีเทคนิคในการฝึกให้ลูกเข้าห้องน้ำ และไม่ทราบว่าจะฝึกอย่างไร

ผ้าอ้อมสำเร็จรูปไม่ได้สร้างปัญหาให้แก่เพียงตัวเด็กหรือพ่อแม่เท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากกระบวนการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปต้องใช้วัตถุดิบจำนวนมากและใช้เวลานานในการย่อยสลาย

นอกจากนั้น ค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปยังสูงมากอีกด้วย ตามการคาดการณ์จากรายงานด้านการตลาดของ IBISWorld แล้ว ชาวออสเตรเลียเพียงชาติเดียวจะใช้เงินในการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปสูงถึง 984 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 29,520 ล้านบาท

คำถามที่ตามมาคือ แล้วจะฝึกให้เด็กยุคใหม่เข้าห้องน้ำเมื่อไรดี คำตอบที่ได้รับความนิยมจากผู้เชี่ยวชาญคือ เมื่อเด็กพร้อม ซึ่งโดยปกติแล้ว เด็กจะพร้อมที่จะฝึกเข้าห้องน้ำตั้งแต่อายุ 2 ปีเป็นต้นไป แต่เด็กบางคนก็พร้อมเมื่ออายุประมาณขวบครึ่ง หากเด็กแสดงออกถึงว่าพร้อมที่จะฝึกแล้วก็ควรรีบฉวยโอกาสในการฝึกเพื่อประโยชน์หลายประการตามที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเอง ส่วนสัญญาณที่แสดงออกถึงความพร้อมในการฝึกเข้าห้องน้ำนั้น ผู้เขียนจะกล่าวถึงในตอนต่อไป

แหล่งข้อมูล:

  1. Nappies Staying on Children Longer Says Robin Baker http://www.news.com.au/lifestyle/parenting/nappies-staying-on-children-longer-says-robin-barker/story-fnet08xa-1226726391991 [April 21, 2014]
  2. The Right Potty-Training Age: what’s best for your child? http://www.parentingscience.com/potty-training-age.html [April 21, 2014]
  3. Diaper. http://en.wikipedia.org/wiki/Diaper [April 21, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน