หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 4 : พรสวรรค์หรือพรแสวง (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจกันว่า ปัจจัยภายใน อาทิ พันธุกรรม (Genetics) และลักษณะเฉพาะตัว (Personal characteristics) มีอิทธิพลต่อวิธีการเจริญเติบโตของเด็ก แต่พัฒนาการของเด็กเกี่ยวข้องเกินกว่าเพียงอิทธิพลที่เกิดจากภายในแต่ละบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อม (Environmental) อาทิ ความสัมพันธ์ทางสังคม และวัฒนธรรมก็มีบทบาทสำคัญไม่น้อย

กรณี “เด็กพิเศษ” (Prodigy) เยฮุดิ เมนูฮิน (Yehudi Menuhin) ผู้เกิดวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2459 และตายวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2542 อายุได้ 83 ปี เป็นหนึ่งในนักไวโอลินเอกของคริสตศตวรรษที่ 20 เขาเป็นชาวอเมริกัน ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการสีไวโอลินและเป็นวาทยกร (Conductor) ในประเทศอังกฤษ จนได้รับอิสรยาภรณ์ Order of Merit (OM) เป็นอัศวิน Knight of British Empire (KBE) และได้รับตำแหน่ง Baron ที่สูงศักดิ์ เขาเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวสวิสในปี พ.ศ. 2513 และเปลี่ยนสัญชาติอีกครั้งหนึ่ง เป็นชาวอังกฤษใน ปี พ.ศ. 2528

พ่อแม่ของเขาเป็นชาวรัสเซีย เชื้อสายยิว ทั้งคู่เป็นครูและสนใจดนตรี พ่อของเขาได้ร่ำเรียนไวโอลินจนถึงระดับ 6 เมื่อยังเป็นเด็ก แต่ปู่ของเขาสั่งห้ามพ่อของเขาเล่นไวโอลินหลังจากนั้น ส่วนแม่ของเขาก็มีความสามารถทางดนตรี และได้ร่ำเรียนการสีไวโอลินใหญ่ (Cello) เป็นประจำ จึงสันนิษฐานได้ว่า พ่อแม่ของเขาคงได้ส่งผ่านความสามารถพิเศษ (Talent) ทางดนตรีให้เขาและน้องสาวอีก 2 คนโดยทางพันธุกรรม

น้องสาวของเขาทั้งคู่ได้แสดงความสามารถพิเศษทางดนตรีตั้งแต่เยาว์วัย และเริ่มเล่นเปียนโนตั้งแต่อายุ 5 และ 7 ขวบตามลำดับ แต่เนื่องจากในสมัยนั้น (คริสตทศวรรษ 1930 และ 1940) ผู้หญิงมิได้รับการสนับสนุนในวงการดนตรีอาชีพ ผลกระทบจากอิทธิพลสภาพแวดล้อม (Environmental influence) ดังกล่าว จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความสามารถพิเศษทางดนตรีของน้องสาวทั้งคู่

แต่ปัจจัยสภาพแวดล้อม (ที่สนับสนุนผู้ชายในวงการดนตรีอาชีพ) กลับส่งเสริมให้ เยฮุดิ เมนูฮิน มีโอกาสพัฒนาความสามารถพิเศษทางดนตรีให้เต็มศักยภาพ นอกเหนือจากอิทธิพลจากพันธุกรรม ทำให้เขาได้รับการยกย่องไปทั่วโลกในเวลาต่อมาว่า เป็น ”เด็กพิเศษ” (Prodigy) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังจาก โวล์ฟกัง โมซาร์ท (Wolfgang Mozart) ผู้เป็นนักดนตรีเอกของโลก

เยฮุดิน เมนูฮิน เป็นตัวอย่างสมบูรณ์แบบของปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่าง “พรสวรรค์” หรืออิทธิพลพันธุกรรม (Nature) กับ “พรแสวง” หรืออิทธิพลสภาพแวดล้อม (Nurture) ในกรณีแรก สมองของเขาคงได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ จึงมีความสามารถพิเศษทางดนตรี ตั้งแต่อายุยังน้อย ในกรณีหลัง พ่อแม่เขาพาเขาไปงานคอนเสิร์ตตั้งอายุ 2 ขวบ และเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการสนับสนุนให้ร่ำเรียนและฝึกปรือทักษะด้านดนตรี นอกเหนือจากการ “ซึมซับ” ที่เขาได้รับเป็นมรดกตกทอดจากพ่อแม่ผ่านพันธุกรรม

แหล่งข้อมูล -

  1. What Is Child Psychology? A Brief Overview of Child Psychology by Kendra Cherry, About.com Guide - http://psychology.about.com/od/developmentalpsychology/a/child-psychology.htm [2013, January 22].
  2. Yehudi Menuhin - http://en.wikipedia.org/wiki/Yehudi_Menuhin [2013, January 22].
  3. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth-Thompson Learning.

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน