หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 47 : การวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรม (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เมื่อเด็กอายุได้ 56 เดือน ทีมงานนักวิจัยประเมินพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก โดยให้เด็กเล่นเกม ที่นักวิจัยถือหุ่นเชิด (Puppet) ใหญ่อยู่ในมือข้างละตัว ซึ่งอยู่ในตำแหน่ง [จุดยืน] ตรงกันข้าม เพื่อการกระทำทางจริยธรรม 9 ข้อ ตัวอย่างเช่น หุ่นเชิดในมือข้างหนึ่งพูดว่า “เมื่อหนูอยู่ตามลำพัง หนูมักไม่ทำในสิ่งที่แม่ห้ามไม่ให้ทำ” ส่วนหุ่นเชิดในมืออีกข้างหนึ่งก็จะพูดว่า “บางครั้ง เมื่อหนูอยู่ตามลำพัง หนูจะทำในสิ่งที่แม่ห้ามไม่ให้ทำ” แล้วให้เด็กตอบว่า เขาเหมือนกับหุ่นเชิดตัวไหน?

การกระทำทางจริยธรรมดังกล่าว รวมทั้งความเต็มใจขอโทษ ความรู้สึกร่วม (Empathy) ความกังวลในเรื่องผู้อื่นทำผิด และ รู้สึกสำนึกผิด (Guilt) หลังจากที่ทำผิด ทีมงานนักวิจัยยังได้วัดผลพฤติกรรมจริงของเด็กที่แสดงออก ตัวอย่างเช่น เขาได้โกงกติกาการเล่นเกมโยนลูกบอล หรือไม่? และได้คิดค้นวิธีให้คะแนนดัชนีสติสัปญญะ (Conscience) เพื่อประเมินเด็กแต่ละคน

เมื่อเด็กมีอายุได้ 73 เดือน แม่จะให้คะแนนประเมินเด็กในเรื่องความถี่ของปัญหาต่อต้านสังคม (Anti-social) อาทิ ขี้รำคาญ (Irritable) และโมโหง่าย ทำลายสิ่งของของตนเองและผู้อื่น หรือชกต่อยกับเด็กอื่น จากนั้น ทีมงานวิจัยรวบรวมหลักฐานมากมายเพื่อวิเคราะห์และสรุปผล ดังนี้

  • เด็กที่มี “การกำกับตนเอง” เมื่ออายุ 22, 33 และ 45 เดือน จะมีสหสัมพันธ์เป็นบวกกับ สติสัมปชัญญะ (Conscience) เมื่ออายุ 56 เดือน กล่าวคือการควบคุมตนเองได้ของเด็ก จะทำให้เขามีความรู้สึกผิดชอบ-ชั่วดี ในช่วงเวลาต่อมาชองชีวิต
  • เด็กที่มี “การกำกับตนเอง” จะมีสหสัมพันธ์เป็นลบกับปัญหา “ต่อต้านสังคม” ในช่วงเวลาต่อมา กล่าวคือเด็กที่ควบคุม “แรงกระตุ้น” (Impulse) ตนเองได้แต่เนิ่นๆ ในชีวิต มีแนวโน้มน้อยที่สุดที่จะสร้างปัญหาในการชกต่อย [กับผู้อื่น] หรือทำลายสิ่งของ
  • ความสามารถของเด็กในการชะลอความพึงพอใจและควบคุมความรู้สึก มีสหสัมพันธ์ที่เป็นลบ กับการใช้ “การยืนกรานอำนาจ” (Power assertion) ของแม่ กล่าวคือ แม่ที่สั่งให้เด็กประพฤติตัวให้ดี [มิฉะนั้นจะถูกลงโทษ] มีแนวโน้มที่จะทำให้ลูกมีอารมณ์หุนหันพลันแล่น (Impulsive) และก้าวร้าว (Aggressive)

ในข้อสุดท้าย นักจิตวิทยาบางคนตีความว่า แม่ที่ต้องอาศัย “การยืนกรานอำนาจ” เพราะเด็กมีอารมณ์หุนหันพลันแล่นและก้าวร้าว โดยเฉพาะเด็กที่ต่อต้าน (Defiant) และขัดขืน (Rebellious) การเชื่อฟัง [กล่าวคือแม่เป็นผล ลูกเป็นเหตุ มิใช่แม่เป็นเหตุ ลูกเป็นผล] และความสามารถของเด็กในการควบคุมกระทำของตนเอง ค่อนข้างสม่ำเสมอในช่วงเวลาของการวิจัย แสดงว่า พฤติกรรมของเด็กเป็นเรื่องอุปนิสัยส่วนบุคคล (Personality trait) [มิใช่ปัจจัยของสภาพแวดล้อม]

แหล่งข้อมูล:

  1. Wade, Carole & Carol Tavris. (2008). Invitation to Psychology (4th Ed). Upper Saddle River, NJ : Pearson Education.
  2. Effortful Control as a Personality Characteristic of Young Children: Antecedents, Correlates, and Consequences - http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/jopy/2003/00000071/00000006/art00008 [2013, May 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน