หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 7 : พัฒนาการก่อนกำเนิด (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ตามปรกติ ทารกในครรภ์ (Fetus) นอกจากจะได้รับการปกป้องจากสิ่งกันกระแทกซึ่งมีลักษณะคล้ายเบาะหุ้มรอบของน้ำคร่ำ (Amniotic fluid) แล้วยังได้รับการปกป้องจากรก (Placenta) อีกด้วย รกนี้เป็นอวัยวะที่เชื่อมโยงการจ่ายเลือด (Blood supply) จากแม่ไปสู่ทารก ผ่านสายรก (Umbilical cord) โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องกรอง ยอมให้เพียงออกซิเจนและสารโภชนาการส่งผ่าน ในขณะที่กีดกันสารพิษหรืออันตรายออกไป

อย่างไรก็ตาม เชื้อไวรัสบางชนิด อาทิ ไวรัสเอชไอวี (Human immunodeficiency virus : HIV) และสารเสพติดหลายตัว ตั้งแต่นิโคตีน (Nicotine) กาเฟอีน (Caffeine) ยาสูบ (Tobacco) ฝิ่น (Opiate) โคเคน (Cocaine) กัญชา (Marijuana) ไปจนถึงเฮโรอีน (Heroine) สามารถทะลุทะลวงผ่านรกเข้าไปในหลอดเลือด จึงมีผลกระทบต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์

สารเสพติดอันตรายดังกล่าว จัดอยู่ในประเภทที่มีชื่อเรียกว่า “เทอราโตเจน” (Teratogen) เป็นสาเหตุของการผิดรูปร่าง (Deformities) การทำลายสมอง (Brain damage) และการก่อให้เกิดโรคเริมที่อวัยวะสืบพันธุ์ (Genital herpes) กล่าวโดยทั่วไป ก็คือ ความพิการแต่กำเนิด (Birth defects)

นอกจากนี้ ยังมีสารเคมีอันตราย (Toxin) ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางพันธุกรรม โดยเฉพาะถ้าพ่อแม่เป็นพาหะ (Carriers) ของ จีน/ยีน อันตราย หรือแม่อยู่ในวัย 40 ปีขึ้นไป ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะต่อการที่ทารกจะมีโอกาสเป็น Down syndrome

ในกรณีความเสี่ยงสูง หญิงตั้งท้องสามารถตรวจสอบทารกในครรภ์ ด้วยกระบวนการที่ค่อนข้างปลอดภัย เรียกว่า “การเจาะน้ำคร่ำ” (Amniocentesis) ซึ่งเป็นการตรวจสอบทางการแพทย์สำหรับการตั้งครรภ์ระหว่างสัปดาห์ที่ 14 ถึง 20 โดยการสอดเข็มยาว ผ่านกล้ามเนื้อหน้าท้องเข้าไปยังน้ำคร่ำที่อยู่รอบทารกในครรภ์ แล้วดูดน้ำคร่ำมาวิเคราะห์เซลล์ในน้ำคร่ำ แพทย์ก็จะสามารถวินิจฉัยปัญหาหลากหลายทางพันธุกรรมได้

ผลกระทบของสารเทอราโตเจนในระยะสั้น ต่อทารกแรกเกิดได้แก่ น้ำหนักน้อย หงุดหงิดง่าย และป้อนนมยาก เมื่อเด็กดังกล่าวเติบโตขึ้น จนมีอายุระหว่าง 4 ถึง 7 ขวบ จะพบว่า จะมีอารมณ์หุนหันพลันแล่น (Impulsive) ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ตึงเครียด (Stressful) และมีปัญหาพฤติกรรมในช่วงชีวิตต่อมา

นอกจากนี้ ยังมีระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ) ต่ำกว่าเกณฑ์มาก รวมทั้งคะแนนการใช้และความเข้าใจภาษา แม้จะยังพอแก้ไขได้บ้าง แต่เด็กเหล่านี้จะบกพร่องในพัฒนาการของการรับรู้ (Cognitive) ดังนั้น หญิงตั้งครรภ์ ควรได้รับการแนะนำให้หลีกเลี่ยงสารเทอราโตเจนทุกชนิด

การตื่นตัวในเรื่องนี้ เกิดจากการประโคมข่าวตามสื่อต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา เมื่อประมาณ 20 - 30 ปีที่แล้ว ซึ่งรายงานว่า แม่ที่ใช้ยาเสพติดระหว่างตั้งครรภ์ จะมีผลทำลายสมองของทารกในครรภ์ และมีแนวโน้มที่จะทำให้ทารกที่เกิดมามีปัญญาอ่อน [เนื้อหาของข่าวนี้ยังคงทันสมัยพอที่จะประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย]

แหล่งข้อมูล -

  1. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth-Thompson Learning.
  2. How Genetics Influence Child Development by Kendra Cherry, About.com Guide -http://psychology.about.com/od/early-child-development/a/genes-and-development.htm [2013, January 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน