หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 71 : เด็กอัจฉริยะ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สตีฟ ลู (Steve Lu) เกิดที่ไต้หวันแต่เติบโตในสหรัฐอเมริกา ณ อายุ 5 ขวบ เขาทำคะแนนในการทดสอบระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ) ได้ 194 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ย [ของคนทั่วไป] ที่ 100 เขาทำคะแนนสอบมาตรฐานเข้ามหาวิทยาลัย (Scholastic Aptitude Test : SAT) ในส่วนของคณิตศาสตร์ได้ 710 จากคะแนนเต็ม 800 ณ อายุ 9 ขวบ

เขาจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี โดยใช้เวลาเพียง 5 ปี และ ณ อายุ 10 ขวบ เขาก็เป็นนักศึกษาปี 1 ในมหาวิทยาลัย และเมื่อเขาอายุ 15 ปี เขาก็เป็นนักศึกษาอายุน้อยที่สุดของหลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ของมหาวิทยาลัย Stanford ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

บิล เกตส์ (Bill Gates) ณ อายุ 13 ปี สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา BASIC สำหรับการจัดตารางเข้าเรียน ต่อมา เขาก็เขียนโปรแกรมภาษา FOTRAN สำหรับการประมวลข้อมูลเงินเดือน และด้วยคะแนน 1,590 จากคะแนนเต็ม 1,600 ในการทำข้อสอบ SAT ทำให้เขาสามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Harvard (ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก) ได้อย่างง่ายดาย

แต่เขาต้องละทิ้งการเรียนกลางคัน ในระหว่างเป็นนักศึกษาปีที่ 2 เพื่อเขียนระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน เมื่ออายุยังไม่ถึง 20 ปีเต็ม เขาก่อตั้งบริษัท Microsoft ซึ่งผลิตและจำหน่ายซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการใน 90% ของเครื่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในสหรัฐอเมริกา เมื่ออายุเพียง 45 ปี

คงไม่มีใครปฏิเสธความเป็นเด็กอัจฉริยะของบุคคลทั้งสอง แต่สิ่งที่นักจิตวิทยาค้นหามากว่า 200 ปีแล้วก็คือ นิยามและการวัดผลสติปัญญา (Intelligence) ซึ่งลงเอยด้วยการวัดผลทางจิตวิทยา (Psycho-metrics) อันเป็นสาขาย่อยของจิตวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทดสอบ (Test) ที่ประเมินแต่ละบุคคลในด้านความสามารถ ทักษะ ความเชื่อ และอุปนิสัยส่วนบุคคล ในสภาพแวดล้อมต่างๆ กัน อาทิ ในโรงเรียน ในอุตสาหกรรม หรือในคลินิกแพทย์

นักจิตวิทยาจำนวนมากเชื่อว่า เราสามารถวัดนิยามของสติปัญญา ด้วยความสามารถหลากหลายของการรับรู้ (Cognitive) ซึ่งในกรณีของสตีฟ ลู ยังผลให้เขาได้คะแนนสูงมากในระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ) แต่ก็มีนักจิตวิทยาอีกกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่า นิยามของสติปัญญาผ่านการวัดผลดังกล่าว ค่อนข้างแคบเกินไป

ในอีกมิติหนึ่ง สติปัญญา ควรขยายขอบเขตของนิยาม ไปรวมทั้งความสามารถในการแก้ปัญหา อาทิ บิล เกตส์ ที่ได้ออกแบบ ระบปฏิบัติการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่ก็มีนักจิตวิทยาอื่นๆ ลงความเห็นว่า สติปัญญา น่าจะรวมถึงความสามารถของความคิดสร้างสรรค์ [อาทิ ศิลปิน] การเคลื่อนไหว [อาทิ นักกีฬา] และอารมณ์สุนทรีย์ [อาทิ นักดนตรี]

แหล่งข้อมูล:

  1. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth -Thompson ณLearning.
  2. Intelligence - http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence [2013, May 26].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน