หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 72 : เด็กอัจฉริยะ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มิโดริ โกโตะ (Midori Goto) เกิดที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เริ่มเล่นไวโอลิน ณ อายุ 3 ขวบ หลังจากที่เธออพยพไปอยู่สหรัฐอเมริกาตามแม่ของเธอ ณ อายุ 11 ปี เธอก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเด็กอัจริยะ (Prodigy) ทางดนตรี เมื่อเธอ “เขย่า” วงการดนตรีคลาสสิก (Classical music) ของโลก ด้วยการร่วมแสดงวงดนตรี New York Philharmonic ที่โด่งดังไปทั่วโลก

เธอสามารถจดจำและแสดงดนตรีคลาสสิก ชิ้นที่ซับซ้อนและยาวนานอย่างไม่ผิดพลาด (Flawless) ณ อายุ 14 ปี เธอได้ขึ้นหน้าปกของนิตยสาร Times และได้รับรางวัลมากมายในฐานะสุดยอดของนักเล่นไวโอลิน ณ อายุ 29 ปี เธอสำเร็จการศึกษาปริญญาโททางด้านจิตวิทยา ปัจจุบันเธอเป็นหัวหน้าภาควิชาดนตรีสาย (String) ของมหาวิทยาลัย Southern California

วีนัส วิลเลียมส์ (Venus Williams) ณ อายุ 4 ขวบ เธอเริ่มเล่นเทนนิส ณ อายุ 10 ขวบ เธอเริ่มเข้าเรียนเทนนิสในสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เธอชนะเลิศการแข่งขันประเภทเยาวชนสมัครเล่น ทั้ง 63 ครั้งที่จัดโดยสมาคมเทนนิสของสหรัฐอเมริกา ณ อายุ 14 ปีเธอเริ่มเข้าแข่งประเภทมืออาชีพ แล้วก็ตระเวนไปแข่งขันตามที่ต่างๆ จนได้ครองตำแหน่งในรายการ Grand Slam หลายครั้ง

ณ อายุ 20 ปี เธอเป็นหญิงอเมริกันผิวดำคนแรกที่ชนะเลิศการแข่งเทนนิสที่ Wimbledon อันลือชื่อของโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 เป็นต้นมา และต่อมาเธอก็ได้ตำแหน่งผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน US Open ได้รางวัลเหรียญทองโอลิมปิก 2000 และได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในสุดยอด 30 นักเทนนิสหญิงตามตำนานในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยนิตยสาร Time

แม้ว่า ทั้งมิโดริ โกโตะ และ วีนัส วิลเลียมส์ อาจไม่สามารถทำคะแนนระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ ได้สูงเท่าสตีพ ลู (Steve Lu) และ บิล เกส์ แต่ก็ควรได้รับการยอมรับในเรื่องสามารถพิเศษในเรื่องดนตรีและกีฬา ตามลำดับ ซึ่งเป็นทักษะที่ติดตัวเธอทั้งสองไปตลอดชีวิต

ในทางจิตวิทยามี 3 ทฤษฎีที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในการนิยามสติปัญญา อันได้แก่ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor) ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple-Intelligence) และทฤษฎีไตรวิถี (Triarchic) ในปัจจุบัน นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เชื่อถือในข้อสมมุติฐานของทฤษฎีสองปัจจัย ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการยอมรับมากที่สุด

เจ้าของทฤษฎีสองปัจจัย คือ ชาร์ลส์ สเปียร์แมน (Charles Spearman) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2406 - 2488 เขาเป็นนักจิตวิทยาชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงจากผลงานสาขาสถิติ เป็นผู้บุกเบิกวิธีวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ลำดับที่ ซึ่งตั้งตามชื่อเขา (Spearman's rank correlation coefficient) เขายังจำลองรูปแบบ (Model) ของสติปัญญาของมนุษย์ (Human intelligence) ซึ่งแยกแยะคะแนนทดสอบการรับรู้ ให้เหลือ “ปัจจัยสติปัญญาทั่วไป” (General intelligence factor) เพียงปัจจัยเดียว ซึ่งเขาตั้งชื่อว่า “ปัจจัย g” (g-Factor)

แหล่งข้อมูล:

  1. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth -Thompson ณLearning.
  2. Charles Spearman - http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Spearman [2013, May 28].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน