หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 82 : ดนตรีกับไอคิว (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


หญิงสาวมีครรภ์ได้ 8 เดือนผู้หนึ่ง สอบถามพนักงานขายเกี่ยวกับซีดีโมซาร์ต (Mozart CD) ที่ร่ำลือกันว่า สามารถช่วยเพิ่มระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ) ของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ได้ พนักงานขายตอบว่า ซีดีดังกล่าวกำลัง “ขายดีเทน้ำ เทท่า” (Best seller) และมีหญิงตั้งครรภ์จำนวนมาก เล่นเพลงของโมซาร์ต ให้ทารกในครรภ์ได้ยิน เพื่อให้ได้รับประโยชน์เต็มที่จาก “ผลกระทบโมซาร์ต” (Mozart effect)

ผลกระทบนี้ เกิดขึ้นใน ปี พ.ศ. 2536 เมื่อมีการศึกษาช่วงสั้นๆ โดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Wisconsin ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เปิดเพลงประเภทผสมผสานเปียนโน (Sonata) ของโมซาร์ต 10 นาที ให้แก่นักศึกษากลุ่มหนึ่งของมหาวิทยาลัยฟัง หลังจากนั้นนักศึกษากลุ่มนี้เข้าทดสอบ ซึ่งต้องให้นักศึกษาจินตนาการ (Visualize) ภาพการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ เมื่อเวลาผ่านพ้นไป อาทิ กระดาษที่ถูกพับหลายทบแล้วตัด เมื่อคลี่ออกแล้วจะมีรูปร่างอย่างไร?

ปรากฏว่า นักศึกษากลุ่มที่ได้ฟังดนตรีของโมซาร์ตแสดงคะแนนผลการทดสอบที่สูงขึ้นชั่วขณะ เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษากลุ่มที่นั่งนิ่งๆ เป็นเวลา 10 นาที อย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยรายงานว่า “ผลกระทบโมซาร์ต” ไม่ยั่งยืน และมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยต่อระดับสติปัญญาในภาพรวม

ในเวลาอันรวดเร็ว “ผลกระทบโมซาร์ต” ได้พาดหัวข่าวไปทั่วประเทศในทำนองว่า “โมซาร์ตสามารถเพิ่มระดับสติปัญญาได้” โฆษณาสำหรับซีดีโมซาร์ต โอ้อวดว่า การฟังเพลงโมซาร์ตจะช่วยกระตุ้นความคิดอ่านของผู้เยาว์วัย เสริมสร้างความฉลาด และเพิ่มคะแนนไอคิว (IQ = Intelligence quotient) พ่อแม่จำนวนมากหลงเชื่อในคำโฆษณา และซื้อเทปวีดิทัศน์และแผ่นซีดี “หนูน้อยโมซาร์ต” (Baby Mozart)

หญิงตั้งครรภ์อีกรายหนึ่ง กล่าวว่า “ฉันตั้งครรภ์ได้ 6 เดือนแล้ว ทันทีที่เล่นซีดีเพลงโมซาร์ตให้ทารกในครรภ์ได้ยิน ลูกน้อยของฉันก็เริ่มเคลื่อนไหว แสดงความสุขจากดนตรี ทั้งๆ ที่ฉันยังมองไม่เห็นหน้าเขาเลย” ผู้ว่าการรัฐ Georgia ต้องการผ่านกฎหมายให้แจกซีดีโมซาร์ตฟรี แก่หญิงตั้งครรภ์ทุกคนในรัฐของเขา เพื่อว่า เมื่อเด็กเกิดมาจะมีระดับสติปัญญาเหนือกว่า [เด็กอื่นๆ]

อย่างไรก็ตาม เมื่อทีมนักวิจัยอื่นๆ ได้ศึกษาผลกระทบโมซาร์ตอย่างใกล้ชิด ก็รายงานผลที่แตกต่าง นักจิตวิทยาประสาท (Neuro-psychologist) แห่งมหาวิทยาลัย Harvard ได้วิเคราะห์ผลงานวิจัย 10 กว่าฉบับ และรายงานว่า การฟังดนตรีคลาสสิก (Classical music) ไม่มีอิทธิพลต่อระดับสติปัญญาที่ยั่งยืน

ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Appalachian State ได้ลองวิจัยซ้ำผลงานดั้งเดิมในเรื่องนี้ ก็ไม่พบ “ผลกระทบโมซาร์ต” อย่างที่กล่าวขานกัน และสรุปว่า การฟังดนตรีคลาสสิกไม่มีผลกระทบต่อคะแนนไอคิว แต่อย่างใด

แหล่งข้อมูล:

  1. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth -Thompson ณLearning.
  2. Mozart effect - http://en.wikipedia.org/wiki/Mozart_effect [2013, June 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน