หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 83 : ดนตรีกับไอคิวเด็ก (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรื่องราวของดนตรีกับเด็ก ยังมีสถานเลี้ยงเด็ก (Nursery) แห่งหนึ่ง รายงานผลการพิสูจน์ในเชิงบวก โดยสถานที่แห่งนี้ได้เล่นดนตรีคลาสสิกให้เด็กเล็กได้ฟังมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว และยืนยันว่า การได้ยินดนตรีคลาสสิก ช่วยให้เด็กเล็กผ่อนคลายแล้วนอนหลับช่วงสั้น (Nap) ได้อย่างสบาย

อย่างไรก็ตาม ในบทความดังกล่าว ภายใต้หัวข้อ “ผลกระทบโมซาร์ต อาจเป็นเพียงความฝัน (หรือการหาว) เท่านั้น” (So-called Mozart effect may be (yawn) just a dream) ซึ่งเขียนโดย เจ ไวส์ (J. Weiss) ตีพิมพ์ใน San Diego Union-Tribune นั้น จิตวิทยาเด็ก (Child psychology) สามารถตอบคำถาม ที่มักเกิดขึ้นในใจของพ่อแม่ดังนี้

  • พนักงานส่งเสริมการขาย “ผลกระทบโมซาร์ต” โดยอ้างว่า มีหญิงตั้งครรภ์จำนวนมาก ซื้อซีดีโมซาร์ต ไปให้ทารกในครรภ์ฟัง คำกล่าวอ้างนี้แสดงถึงหลักฐานสนับสนุนประเภทใด? และหลักฐานดังกล่าวเชื่อถือได้แค่ไหน? คำตอบคือ คำอ้างดังกล่าวเป็นหลักฐานประเภท “คำให้การ” (Testimonial) ซึ่งมีโอกาสผิดพลาด หรือมีความลำเอียง ได้มาก จึงเป็นหลักฐานที่ยังเชื่อถือไม่ได้
  • การศึกษาครั้งแรกแต่ดั้งเดิม พูดถึงอะไรเกี่ยวกับการเล่นดนตรีของโมซาร์ตให้เด็กฟัง หรือเพิ่มพูนสติปัญญาทั่วไป? คำตอบคือ ในการศึกษาครั้งแรกแต่ดั้งเดิมใช้นักศึกษามหาวิทยาลัย ไม่ใช่เด็ก และมิได้กล่าวอ้างว่า การฟังดนตรีของโมซาร์ต จะช่วยเพิ่มระดับสติปัญญาเลย และกล่าวว่า ผลกระทบที่อาจมีเพียงเล็กน้อย นั้นไม่ยั่งยืน
  • การวิจัยครั้งใหม่ แตกต่างจากการศึกษาครั้งแรกแต่ดั้งเดิมอย่างไร? คำตอบคือ นักจิตวิทยาประสาท ทบทวนผลการวิจัยก่อนหน้านี้ แล้วพบว่า การฟังดนตรีคลาสสิก ไม่มีผลกระทบต่อระดับสติปัญญา ในการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ ทีมงานนักวิจัยทดสอบซ้ำ (Replicate) เหมือนการศึกษาครั้งแรกแต่ดั้งเดิม แล้วไม่พบว่า การฟังดนตรีคลาสสิก จะมีผลกระทบต่อคะแนนสอบแต่อย่างใด
  • เป็นไปไปได้ไหมว่า การฟังทำนองเพลงดนตรีคลาสสิก (อาทิ เพลงของโมซาร์ต) สามารถเพิ่มคะแนนสอบได้? คำตอบคือ การได้ยินทำนองดนตรีคลาสสิก อาจช่วยผ่อนคลาย ทำให้เด็กเล็กผล็อยหลับไป จึงอาจมีผลช่วยผ่อนคลายนักศึกษาด้วย ทำให้ลดความกังวลและความเครียด ยังผลให้การทดสอบได้คะแนนดีขึ้น เนื่องจากเราทราบว่า ความกังวลและความเครียดนั้น มีผลกระทบต่อการแทรกแซงหรือลดระดับของผลงาน (Performance)
  • เรื่องราวของ “เด็กน้อยโมซาร์ต” เป็นที่กล่าวขานกันไม่เฉพาะหญิงตั้งครรภ์ในสหรัฐอเมริกา แต่ความคิดนี้ได้กระจายแพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย เพียงแต่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์ความน่าเชื่อถือในเรื่องนี้ได้ เท่านั้นเอง

แหล่งข้อมูล:

  1. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth -Thompson ณLearning.
  2. Testimonial. http://en.wikipedia.org/wiki/Spanking [2013, June 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน