หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 9 : บทสรุปสำหรับหญิงตั้งครรภ์

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แม้ว่าครรภ์ (Womb) จะเป็นสิ่งป้องกันที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง (Sturdy) สำหรับลูกอ่อน (Embryo) หรือทารก (Fetus) อิทธิพลบางอย่างอาจทะลวงผ่านกำแพงกั้นของรก (Placental) ดังนั้นหญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังภัยต่อไปนี้

  • โรคหัดเยอรมัน (German measles or rubella) อาจมีผลกระทบต่อช่วงแรกที่ทารกกำลังพัฒนาตา หู และหัวใจ ยังผลให้เกิดภาวะหูหนวก (Deafness) ในเด็ก สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนแม่ 3 เดือนก่อนตั้งครรภ์
  • รังสีเอ็กซ์ หรือการฉายแสง (Radiation) และสารเคมีพิษ (Toxins) ต่างๆ อาทิ สารตะกั่ว (Lead) ซึ่งพบในสีทาบ้านรุ่นเก่า หรือปรอท (Mercury) ซึ่งพบในปลาที่มีสารปนเปื้อน (Contaminated) ทั้งหมดนี้อาจเป็นสาเหตุของครรภ์ผิดปรกติ ผิดรูปร่าง (Deformity) ปัญหาในสมาธิ (Attention) และระดับสติปัญญาต่ำ (Intelligence quotient : IQ)
  • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually-transmitted diseases : STD) อาจเป็นสาเหตุของปัญญาอ่อน (Mental retardation) ตาบอด และภาวะผิดปรกติ (Disorders) ทางร่างกาย เชื้อเริมที่อวัยวะเพศ (Genital herpes) ของแม่ จะมีผลกระทบต่อทารกแรกเกิด หากแผลแตก (Out-break) ระหว่างการคลอด ความเสี่ยงนี้ สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยการผ่าท้องคลอด (Cesarean section) นอกจากนี้ เอชไอวี (HIV) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเอดส์ (AIDS) ก็สามารถส่งผ่านไปยังทารกในครรภ์ โดยเฉพาะถ้าแม่ติดเชื้อเอดส์ แล้วไม่ได้รับการรักษา
  • การสูบบุหรี่ ระหว่างตั้งครรภ์ จะเพิ่มโอกาสของการแท้งลูก (Miscarriage) การคลอดก่อนกำหนด หัวใจทารกเต้นผิดปรกติ และทารกน้ำหนักน้อยเมื่อคลอด ผลกระทบในทางลบ อาจยังคงอยู่เป็นเวลายาวนานหลังคลอด ซึ่งเป็นสาเหตุของทารกป่วยบ่อย อาการทารกตายกะทันหัน (Sudden infant death syndrome : SIDS) โรคหืด (Asthma) และในช่วงเวลาต่อมา เด็กจะประสบปัญหาอยู่ไม่สงบ/เด็กไฮเปอร์ (Hyperactivity) บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disabilities : LD) และพฤติกรรมต่อต้านสังคม (Anti-social)
  • การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ สามารถทำลายเซลล์ประสาท (Neurons) ตลอดช่วงเวลาที่ทารกกำลังพัฒนาสมอง และบั่นทอน (Impair) สติปัญญา ช่วงสมาธิ (Attention span) และความสำเร็จทางวิชาการ ทำให้เด็กที่เกิดมามีน้ำหนักน้อย สมองเล็กกว่าปรกติ เสียโฉม (Facial deformity) และปัญญาอ่อน
  • ยาเสพติดและยาอันตราย อาจเป็นภัยต่อทารกในครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทผิดกฎหมาย อาทิ กัญชาและเฮโรอีน หรือถูกกฎหมาย อาทิ ยาปฏิชีวนะ (Anti-biotics) ยาแก้ภูมิแพ้ (Anti-histamine) ยากล่อมประสาท (Tranquilizer) ยาแก้สิวฝ้า (Acne) และยาลดความอ้วน (Diet pill) ซึ่งบั่นทอนความสามารถในการรับรู้ (Cognitive) และภาษาในเด็กเล็ก และความสามารถในการจัดการกับแรงกระตุ้น (Impulse) และความผิดหวัง (Frustration) ในเด็กโต

แหล่งข้อมูล -

  1. Wade, Carole & Carol Tavris. (2008). Invitation to Psychology (4th Ed). Upper Saddle River, NJ : Pearson Education.
  2. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth -Thompson Learning.

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน