หน้าหลัก » Blogs » จูงใจอย่างไรให้ลูกกินผักและผลไม้ (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


จูงใจอย่างไรให้ลูกกินผักและผลไม้

แม้ว่างานวิจัยของ USDA ร่วมกับ Baylor College of Medicine และ the Federal University of Santa Catarina ที่ได้ทบทวนงานวิจัยหลายชิ้นในช่วง 25 ปีที่ผ่านมานี้จะพบว่า การใช้ทฤษฎีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เด็กๆ รับประทานผักและผลไม้เพิ่มขึ้นยังไม่สามารถเพิ่มปริมาณผักและผลไม้ที่เด็กรับประทานได้เท่าที่ควร แต่เราก็ไม่สามารถที่จะละเลยไม่ให้เด็กๆ รับประทานผักและผลไม้ได้เลย เพราะร่างกายต้องการสารอาหารอันมีประโยชน์จากผักและผลไม้เหล่านี้ในปริมาณที่แตกต่างกันไปตามวัย ปริมาณของผักและผลไม้ที่ร่างกายต้องการต่อวันสำหรับเด็กและวัยรุ่นนั้น เป็นไปตามตารางข้างล่างนี้

ปริมาณผักและผลไม้ต่อวัน จำแนกตามวัย

หมายเหตุ: ผลไม้หนึ่งหน่วยเท่ากับ 150 กรัม (เท่ากับแอ็ปเปิ้ลขนาดกลาง 1 ลูก หรือผลไม้ขนาดเล็ก 2 ลูก หรือผลไม้สับหรือผลไม้กระป๋อง 1 ถ้วยตวง หรือน้ำผลไม่ไม่ใส่น้ำตาล ½ ถ้วย (125ml) หรือ ผลไม้อบแห้ง 1½ ช้อนโต๊ะ).

ผักหนึ่งหน่วยเท่ากับ 75 กรัม (เท่ากับ ผักต้มสุก ½ ถ้วยตวง หรือมันฝรั่งขนาดกลาง ½ หัว หรือผักสด 1 ถ้วย หรือถั่วต้มสุก ½ ถ้วยตวง

ผลไม้สดมีประโยชน์กว่าน้ำผลไม้

ผลไม้สดมีน้ำตาลตามธรรมชาติ และยังมีวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร ซึ่งทำให้อยู่ท้องและได้สารอาหารครบถ้วนกว่าน้ำผลไม้ แม้ว่าน้ำผลไม้แก้วเล็กหนึ่งแก้วจะมีวิตามินซีครบถ้วนสำหรับเด็กในหนึ่งวัน แต่เด็กหลายคนดื่มน้ำผลไม้ในปริมาณมาก ซึ่งอาจทำให้ได้รับน้ำตาลเกินความต้องการของร่างกายจนน้ำหนักตัวเกินได้

การรับประทานผักและผลไม้ให้ได้ทุกวันอาจมีอุปสรรคบ้าง แต่มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่า เรามีแนวโน้มที่จะทำได้เมื่อมีผักและผลไม้ที่พร้อมรับประทานวางอยู่

สำหรับเด็กนั้น พวกเขาอาจต้องลองชิมผักและผลไม้ชนิดใหม่ๆแต่ละชนิดถึงประมาณ 10 ครั้ง ก่อนที่จะยอมรับประทานอย่างจริงจัง ดังนั้น ผู้ปกครองจึงต้องใจเย็นและนำผักและผลไม้ให้บุตรหลานลองชิมอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจัดใส่จานอย่างสร้างสรรค์และสวยงามเพื่อช่วยดึงดูดใจ

แหล่งข้อมูล:

  1. How to increase your child’s fruit and vegetable intake http://dieteticdirections.com/increase-childs-fruit-vegetable-intake/ [May 7, 2015]
  2. Eat more fruit and veggie http://www.healthykids.nsw.gov.au/downloads/file/textandlinkbasedsidepanelteaser/eatmorefruitandveg.pdf [May 7, 2015]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน