หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 10 – พัฒนการสมองในเด็กประถม

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พัฒนการสมองในเด็กประถม

ต่อไปนี้ เป็นเหตุผลว่า ทำไมศิลปะจึงควรดำรงอยู่สำหรับเด็กประถมศึกษา?

  • การเจริญเติบโตของสมองในวัยเด็ก
  • พัฒนาการการรับรู้
  • เพิ่มความทรงจำในระยะยาว
  • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
  • ความก้าวหน้าของพัฒนาการทางสังคม
  • การนำเสนอความแปลกใหม่ (Novelty)
  • การลดความเครียด
  • การสอนที่น่าสนใจ

ในช่วงเจริญเติบโตของเด็กประถมศึกษา เซลล์สมองจะแตกกิ่งก้านสาขาอย่างรวดเร็ว (Explosive) พร้อมจุดเชื่อม (Connection) สิ่งที่เด็กส่วนใหญ่ทำ (ไม่วาจะเป็นการเล่น การร้องเพลง การวาดภาพ หรือการเต้นรำ) ล้วนแล้วแต่เป็นรูปแบบของศิลปะตามธรรมชาติ

กิจกรรมเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก (Sense) และช่วยเชื่อม (Wire) สมอง โดยสร้างเครือข่ายประสาท (Neural networks) ที่จำเป็นต่อความสำเร็จของการเรียนรู้ พัฒนาการของเด็กทางด้านการรับรู้ (Cognitive) และด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-spatial) จะดำเนินอยู่ เมื่อเด็กร้องเพลงไปตามทำนองสัมผัส (Rhyme) และวาดรูป-ระบายสี

การเต้นรำและโยกย้ายเรือนร่างระหว่างการเล่น ก็เป็นการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว (Motor) ที่จำเป็นต่อการอยู่รอด (Survival) ส่วนดนตรีก็สามารถช่วยให้เด็กประถมศึกษาจดจำข้อมูล อันที่จริง สี (Color) เป็นหนทางที่ทรงพลังในการช่วยความทรงจำเกี่ยวกับข้อมูล อาทิ สีของดาวเคราะห์ (Planet) ในสุริยจักรวาล (Solar system)

กิจกรรมทางศิลปะเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกที่ดีๆ (Emotional well-being) แล้วยังสร้างคุณค่า (Contribute) แก่เด็กประถมศึกษาในด้านที่ช่วยให้เขาตระหนักในประสบการณ์มนุษย์ (Human experience) ที่กว้างใหญ่ไพศาลไปทั่วโลก (Globe) เขาจะเริ่มเรียนรู้ (Recognize) หนทางที่แตกต่างสำหรับการแสดงออกซึ่งความรู้สึก (Sentiment) และการสื่อความหมาย กล่าวคือ เขาเริ่มพัฒนารูปแบบของการคิดที่ลึกซึ้ง (Subtle) และซับซ้อน (Complex)

เรามักคิดถึงศิลปะเป็นแต่ละสาขาวิชาที่แยกกัน (Separate) เหมือนวิชาเคมี หรือพีชคณิต (Algebra) แต่ที่จริงแล้ว ศิลปะเป็นบูรณาการของทักษะและกระบวนการความคิด ที่ครอบคลุม (Transcend) ทุกๆ ด้านของกิจกรรมมนุษย์ หากได้รับการสอนที่ถูกต้อง ศิลปะจะสามารถพัฒนา “สมรรถนะ” (Competency) ที่ให้คุณประโยชน์ในทุกด้าน (Aspect) ของการศึกษา

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Brain development in children - https://www.aedc.gov.au/resources/detail/brain-development-in-children [2016, September 4].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน