หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 101 – แผนบทเรียนโครงงานปลูกสวน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนโครงงานปลูกสวน

บทเรียนวิทยาศาสตร์ประถมต้นถึงปลาย – ปลูกสวน (Growing a Garden)

นี่เป็นกิจกรรมระยะยาว (Long-range activity) ซึ่งสามารดัดแปลง (Adapt) สำหรับหลายระดับชั้น (Multiple level) ของประถมศึกษา และอาจเป็นรูปแบบที่ง่าย (Simple) หรือซับซ้อน (Complex) แล้วแต่เด็กจะสามารถรับมือ (Handle) ได้ มันเกี่ยวข้องกับการปลูกสวน และรวมไปถึงวิธีการ (Technique) เตรียมอาหารขั้นพื้นฐาน โดยใช้ตำรับ (Recipe) ง่ายๆ

เด็กไม่เพียงแต่สามารถปรุงอาหารจานโปรดนี้ที่โรงเรียน โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงงาน แต่ยังสามารถนำอาหารกลับบ้านเพื่อแบ่งปันกับครอบครัวและเพื่อนๆ อีกทางเลือกหนึ่งที่สร้างสรรค์ (Creative option) สำหรับโครงงานนี้ก็คือ ให้เด็กระบายสีก้อนอิฐปูพื้น (Cement paver) ที่มีขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว ตามรูปแบบของศิลปินที่มีชื่อเสียง (Famous artist)

แต่ต้องให้แน่ใจว่า ใช้สีภายนอก (Exterior paint) และปิดผนึก (Seal) อิฐปูพื้นอย่างเหมาะสมก่อนและหลังระบายสี

นี่เป็นโครงงานที่ส่งผลกว้างไกล (Extensive) โรงเรียนที่เคยทำมาก่อน รายงานผลอย่างน่าประทับใจ (Remarkable) ในการมีส่วนร่วม (Engagement) ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมระดับไหน สิ่งวิเศษ (Wonderful) ที่ได้รับคือ การเจริญเติบโตของเด็กนักเรียนทั้งในทางสังคม (Social) และส่วนตัว (Personal)

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความตื่นเต้น (Excitement) ที่ครูและนักเรียนจะได้ออกจากชั้นเรียน ไปสู่โลกภายนอกที่ปฏิบัติจริง โครงงานนี้ก็มีความท้าทาย (Challenge) ไม่น้อย โดยเฉพาะที่สัมพันธ์กับ (Associated with) ผลลัพธ์ที่พึงปราถานา (Desirable outcome)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum)

  • เพื่อเรียนรู้ว่าอาหารคือ ความต้องการ/ จำเป็นขั้นพื้นฐาน
  • เพื่อสังเกตว่าพลังงานจากดวงอาทิตย์ถ่ายโอน (Transfer) ไปสู่พืชที่เจริญเติบโตได้อย่างไร
  • เพื่อเข้าใจปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของมนุษย์และสัตว์ กับชีวิตของพืช
  • เพื่อเรียนรู้ว่า สวนจะแปลงโฉม (Transform) ส่วนหนึ่งของหลังบ้าน (Yard), บริเวณใกล้เคียง (Neighborhood), และวิถีชีวิต (Lifestyle) ได้อย่างไร?

หมายเหตุการเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmark) – นอกเหนือจากการเทียบเคียงมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์แล้ว ครูอาจรวมการเทียบเคียงมาตรฐานกับพลศึกษา (Physical education) และสังคมศึกษา (Social studies)

วัตถุประสงค์ทางศิลปะ (Artistic)

  • เพื่อออกแบบบริเวณปลูกพืช โดยใช้กระดาษ ดินสอ และปากกาเส้นหนาที่มีสีสัน (Colored marker)
  • เพื่อสร้างป้ายที่บ่งชี้ถึงพืช (Plant-marker sign)
  • เพื่อสร้างทางเดิน (Walkway) ที่ปูด้วยกระเบื้อง (Tile) หรืออิฐบล็อก (Cement block) พร้อมระบายสี

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson Plans for Science - https://www.education.com/lesson-plans/science/. [2018, June 3].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน