หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 105 – แผนบทเรียนโครงงานผ้าย่อย (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนโครงงานผ้าย่อย

กิจกรรม (Activities) – เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร (Digestive system) และบทบาทสำคัญของระบบนี้ต่อร่างกายมนุษย์ เด็กเรียนรู้ที่จะแยกแยะ (Identify) ส่วนของระบบ อาทิ ปาก ฝาปิดกล่องเสียง (Epiglottis) หลอดอาหาร (Esophagus) ตับ ถุงน้ำดี (Gallbladder) กระเพาะ ตับอ่อน (Pancreas) ลำไส้เล็ก (Small intestine) ลำไส้ใหญ่ และ ไส้ติ่ง (Appendix)

เด็กทำงานเป็น “คู่หู” (Pair) โดยใช้สิ่งตีพิมพ์ หรือวิจัยออนไลน์ เพื่อสร้างแฟ้มส่วนตัวของแต่ละคน (Individual folder) ที่จะบรรจุสิ่งที่ค้นหา ในแต่ละคู่ เตรียมกระดาษแข็งสีน้ำตาล (Kraft paper) ที่มีความยาวประมาณ 4 – 5 ฟุต ให้เด็กคนหนึ่งนอนลง (Lay) ให้หลังแตะพื้นกระดาษแข็ง แล้ววางแขนทั้งสองไว้ด้านข้าง

ในขณะเดียวกัน เด็กอีกคนหนึ่งทำหน้าที่ลากเส้นตามแนว (Trace) เค้าโครง (Outline) ของร่างกายคนแรก ตั้งแต่คอ (Neck) ถึงเข่า (Knee) ด้วยปากกาสี แล้วเด็กทั้งสองช่วยกันตัดกระดาษแข็งเป็นรูปทรงของร่างกายที่ทำเครื่องหมายไว้ อาจให้เด็กเลือกดนตรีเล่นเป็นภูมิหลัง (Background) จะเพิ่มความสนุกสนาน (Fun element) ให้กับโครงงาน

คู่หูอภิปรายขนาดและรูปทรงของอวัยวะ (Organ) ย่อยอาหาร แล้ววาดรูปตามอำเภอใจ (Free-hand) ลงบนส่วนที่เหลือ (Left-over) ของกระดาษแข็ง เพื่อสร้างรูปแบบ (Pattern) แล้วเขาทั้งสองช่วยกันเลือกผ้าพื้น (Fabric) ที่จะเป็นตัวแทน (Represent) อวัยวะ บนพื้นฐานของสีจริง (Actual) ของอวัยวะ หรือตัดสินใจเลือกในเชิงศิลปะรูปลักษณ์โดยรวม (Overall look) ของโครงงาน

จากนั้นเขาทั้งสองช่วยกันปักหมุด (Pin) รูปแบบที่วาดไว้กับผ้า ตัดรูปแบบ และติดกาว ยึดติดกับกระดาษรูปทรงร่างกาย แต่ละส่วนของอวัยวะย่อยอาหาร จะได้รับการติดฉลากอย่างเหมาะสม (Appropriately labelled) เมื่อแต่ละอวัยวะถูกสร้างขึ้น เด็กนักเรียนจะค้นหาข้อมูลออนไลน์ หรือจากสิ่งตีพิมพ์ที่มีอยู่ แล้วสร้างแฟ้มขึ้นมารองรับข้อมูลนี้

การประเมินผล (Assessment) – เด็กจะสามารถอธิบายด้วยปากเปล่า (Verbally explain) ถึงระบบย่อยอาหาร และการทำงาน (Function) ของมัน รวมทั้งส่วนที่ติดฉลาก การทดสอบเนื้อหาในตำรา (Text book) จะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในขั้นสุดท้าย

วัสดุ (Material) – เศษผ้า (Fabric scrape) กระดาษแข็งสีน้ำตาลหลายม้วนใหญ่ ดินสอ ปากกาเส้นหนา (Marker) แป้งเปียก (Paste) หมุดผ้านวม (Quilting pin) กาว (Glue) บัตรแข็ง (Heavy card) สำหรับใช้เป็นฉลาก (Label) คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ (Printer)

พหุปัญญา (Multiple intelligence) - ตรรกะ/คณิตศาสตร์ กายภาพ การเคลื่อนไหวของร่างกาย (Kinesthetic) การเห็น/เทศะ (Visual/spatial) การรู้จักตนเอง (Intrapersonal) การรู้จักผู้อื่น (Interpersonal) และนักธรรมชาติวิทยา (Naturalist)

ระดับของบลูม (Bloom’s level) - การจดจำ ความเข้าใจ การประยุกต์ การวิเคราะห์ การประเมินผล และการสร้างสรรค์

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson Plans for Science - https://www.education.com/lesson-plans/science/. [2018, July 1].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน