หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 106 – แผนบทเรียนโครงงานระดับเสียงและความถี่ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนโครงงานระดับเสียงและความถี่

บทเรียนดนตรีประถมต้นถึงปลาย – โครงงานระดับเสียงและความถี่ (Pitch and Frequency)

พวกเราหลายคนคงยังจำระดับเสียงสูง-ต่ำ (Pitch) ที่เกิดจากการเคาะ (Tap) แก้วน้ำได้ แต่อาจสงสัยว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเราเปลี่ยนระดับน้ำในแก้ว?

กิจกรรมต่อไปนี้จะนำเสนอดนตรี (Music) ให้เป็นวิธี (Means) การเรียนรู้เกี่ยวกับระดับเสียงและความถี่ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมแบบง่าย (Simple) สำหรับนักเรียนประถมต้น หรือซับซ้อน (Complex) สำหรับนักเรียนประถมปลาย ขึ้นอยู่กับระดับชั้นและระดับความสนใจของนักเรียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum)

  • เพื่อเข้าใจแนวความคิดของระดับเสียงและความถี่
  • เพื่อรับรู้ปัจจัย (Factor) ที่มีผลกระทบต่อระดับเสียงและความถี่
  • เพื่อรับรู้ว่า การเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงและความถี่จะสร้างความแตกต่างในโน้ตดนตรีและเสียงประสาน (Chord) อย่างไร?

วัตถุประสงค์ทางศิลปะ (Artistic)

  • เพื่อเรียนรู้การเล่นเพลงง่ายๆ บนระนาด (Xylophone) ที่ทำด้วยขวดแก้ว
  • เพื่อชื่นชม (Appreciate) ว่า กระแสเสียง (Tone) ดนตรีเดียวกันจะผันแปรตามเครื่องดนตรี (Instrument) อย่างไร?

วัตถุประสงค์ทางสังคมและอารมณ์ (Social/Emotional)

  • เพื่อทำงานร่วม (Cooperatively) กับเพื่อนฝูง (Peer) ในการออกแบบและสร้างระนาดด้วยขวดน้ำ

กิจกรรม (Activities) – ขึ้นอยู่กับระดับชั้น เด็กสามารถสร้างระนาดที่ประกอบด้วยขวด 5 ถึง 8 ใบ (เต็มเสียงคู่แปด [Full octave] เพลงง่ายๆ ระดับประถมศึกษา (Elementary) สามารถเล่นได้ด้วยระนาดโน้ต 5 ตัว

โครงงานนี้จะง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนประถมต้น ถ้าขวดทั้งหมดมีขนาดเดียวกัน หรืออาจซับซ้อนขึ้น สำหรับนักเรียนประถมปลาย ถ้าขวดมีขนาดแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ต้องไม่อนุญาตให้ใช้ขวดเบียร์ (Beer) หรือเหล้า (Liquor)

อาจกลายเป็นความท้าทาย (Challenge) ยิ่งขึ้น หากขนาดของแก้วผันแปรไป เด็กนักเรียนทำงานเป็นชั้น (Class) หรือเป็นกลุ่มเล็ก โดยเติมน้ำในขวดเป็นตัวโน้ตเริ่มต้น แล้วใช้ท่อระดับเสียง (Pitch pipe) เพื่อยืนยัน (Verify) ตัวโน้ต อนึ่ง โปรแกรมใช้งาน (App) ของท่อระดับเสียงมีให้ดาวน์โหลดฟรีลงในโทรศัพท์มือถือ (Cell phone)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson Plans for Science - https://www.education.com/lesson-plans/science/. [2018, July 8].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน