หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 114 – แผนบทเรียนโครงงานประติมากรรมกับคาน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนโครงงานประติมากรรมกับคาน

อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ (Alexander Calder) ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจำนวนประติมากร (Sculptor) ชาวอเมริกันที่มีความสำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 20 เขาเกิดในครอบครัวศิลปินตั้งแต่ปู่จนถึงรุ่นพ่อและแม่ ซึ่งประสบความสำเร็จ ด้วยผลงานโดดเด่นที่สาธารณชนรู้จักและชื่นชอบ

ผลงานของคาลเดอร์เองก็เป็นที่รู้จักกันทั่ว ด้วยประติมากรรมอันมีสีสันที่แปลกประหลาด (Whimsical) และนามธรรม (Abstract) ตลอดจนนวัตกรรมประติมากรรมจลน์ (Mobile) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ หรือกระแสอากาศ (Air current) อันรวมถึง (Embrace) โอกาสผนวกความสวยงาม (Aesthetic) เข้าไปในประติมากรรมด้วย

แม้ว่าผู้คนรู้จักเขาในฐานะประติมากร แต่เขาก็เป็นศิลปินที่อัศจรรย์ (Prodigious) ด้วยจิตวิญญาณสร้างสรรค์อย่างไม่หยุดหย่อน (Restless creative spirit) ซึ่งมีความหลากหลายในสิ่งที่เขาประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน ภาพพิมพ์ โลกจิ๋ว (Miniature) ภาพประกอบหนังสือเด็ก การออกแบบฉากโรงละคร เครื่องประดับ พรมสิ่งทอ (Tapestry) และโปสเตอร์การเมือง

เขาได้รับการยอมรับในผลงานครั้งแรกในนครปารีส ฝรั่งเศส ในคริสต์ทศวรรษ 1930s และได้รับการสนับสนุน (Champion) จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (Museum of Modern Art) ในนครนิวยอร์ค ส่งให้มีการแสดงนิทรรศการย้อนหลังไปในปี ค.ศ. 1943 โดยมีผลงานสาธารณะที่โด่งดัง อาทิ ที่สนามบิน John F. Kennedy และที่องค์การ UNESCO ที่นครปารีส

คาลเดอร์ได้รับเกียรติจากบริการไปรษณีย์สหรัฐอเมริกา (U.S. Postal Service) ด้วยการออกชุดแสตมป์ ในราคาดวงละ 32 เซ็นต์ และได้รับรางวัลเหรียญแห่งเสรีภาพจากประธานาธิบดี (Presidential Medal of Freedom)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum)

  • เพื่อเข้าใจชิ้นส่วนการทำงาน (Function) และ 3 รูปแบบของคาน
  • เพื่อให้สามารถแยกแยะศักยภาพ (Potential) และการเคลื่อนไหว (Kinetic) ของพลังงาน
  • เพื่อศึกษาและแปลผลบางรูปแบบของประติมากรรมจลน์ ที่สร้างโดยอเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์
  • เพื่อสร้างและจัดการกับประติมากรรมจลน์ของนักเรียนเอง

วัตถุประสงค์ทางศิลปะ (Artistic)

  • เพื่อให้เข้าใจว่า ศิลปินใช้หลักวิทยาศาสตร์มาสร้างผลงานศิลปะได้อย่างไร?

วัตถุประสงค์ทางสังคมและอารมณ์ (Social/Emotional)

  • เพื่อร่วมมือกับเด็กอื่นๆ ในการผลิต (Produce) ผลงานศิลปะ

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson Plans for Science - https://www.education.com/lesson-plans/science/. [2018, September 2].
  3. Alexander Calder - https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Calder. [2018, September 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน