หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 116 – เรียกน้ำย่อยแผนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรียกน้ำย่อยแผนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ไม่มีหลักสูตรใดในชั้นประถมศึกษาที่เด็กนักเรียนจะกังวลเท่ากับวิชาคณิตศาสตร์ “ความกลัวตัวเลข” (Math anxiety) เป็นสิ่งที่ได้ยินกันมากในหลายๆ โรงเรียน ในการสำรวจ นักวิจัยพบว่า เด็กนักเรียนมีเหตุผลมากมายที่จะหวาดกลัว (Dread) ต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้คะแนนการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

การผนวกศิลปะเข้าไปกับบทเรียนคณิตศาสตร์ จะช่วยเด็กให้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ (Application) แนวความคิดคณิตศาสตร์ในทางปฏิบัติและในโลกแห่งความเป็นจริง แผนบทเรียนสำหรับคณิตศาสตร์ที่ได้ประสิทธิผล จะช่วยครูในการสนับสนุนเด็กนักเรียนให้ค้นหาความหมายและความอัศจรรย์ (Wonder) ในวิชาคณิตศาสตร์

ปัญหาของนักเรียนประถมศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ก็คือ นักเรียนไม่เข้าใจว่าคณิตศาสตร์สัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไร? เด็กอาจไม่เคยคิดว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic gadget) ที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้ จะผลิดไม่ได้เลยหากปราศจากคณิตศาสตร์รวมอยู่ในการออกแบบ (Design) และปฏิบัติการ (Operations)

ธรรมชาติ (Nature) เองก็อยู่ในรูปแบบคณิตศาสตร์อย่างเหลือเชื่อ (Incredibly mathematical) ลองสังเกตรูปแบบสมมาตร (Symmetrical pattern) ที่ปรากฏอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ รูปแบบที่ปรากฏอยู่ในสัตว์ อาทิ ม้าลาย (Zebra) และเสือดาว (Leopard) ในเกล็ดหิมะ (Snowflake) และเสียงร้องของนกที่เด่นชัด (Distinctive)

แมงมุม (Spider) สร้างใยรูปทรงเรขาคณิต (Geo-metric web) ในนานารูปแบบ ในขณะที่ผึ้ง (Bee) สร้างเซลล์รูปทรงหกเหลี่ยม (Hexagonal cells) ในรังผึ้ง (Honey-comb) เกลียว (Fibonacci spiral) มีรูปแบบที่ชัดเจนในกรวยสน (Pine-cone) ในสับปะรด (Pine-apple) และในเปลือกหอยทาก (Snail shell) เป็นต้น

การผนวกทักษะและกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะให้เข้ากับบทเรียนคณิตศาสตร์ จึงให้โอกาสแก่ครูที่จะแสดงให้นักเรียนเห็นการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ และกับความพยายามของมนุษย์ (Human endeavor) ในศิลปะ ตัวอย่างเช่น ดนตรีอาจนับเป็นการแสดงออกทางศิลปะ (Artistic expression) ของคณิตศาสตร์ โดยที่ช่วงเวลา (Timing) จังหวะ (Rhythm) ความถี่ (Frequency) และความกลมกลืน (Harmony) ของดนตรี ล้วนขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์ (Mathematical relationship)

ครูจะเกิดแนวความคิดเพิ่มเติมในการบูรณาการ (Integrate) กิจกรรมและทักษะให้เข้ากับบทเรียนคณิตศาสตร์ เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น พร้อมข้อเสนอแนะสำหรับนานาระดับของชั้นเรียนประถมศึกษา

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Math Lesson Plans - https://www.education.com/lesson-plans/math/. [2018, September 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน