หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 119 – มหาสมุทรแห่งเวลา (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มหาสมุทรแห่งเวลา

ไม่ว่าครูจะตัดสินใจอย่างไร จะต้องมี 60 ส่วน เพื่อแทนเวลาเป็นนาที แล้วให้นักเรียนใช้กระดาษแข็งสร้างเข็ม (Hand) บอกชั่วโมงและเข็มบอกนาที อาจมีม้าน้ำ (Sea-horse) ที่ปลายเข็มนาที และนางเงือกบนเข็มชั่วโมง เป็นต้น

ในการสร้างนาฬิกาดิจิทัล (Digital clock) เด็กต้องใช้กระดาษแข็ง (Kraft) เป็น 2 เท่า และพับเป็นรูปทรงวงรี (Oblong shape) ที่มีความกว้าง 2 ฟุต ความสูง 10 นิ้ว และ “กระเป๋า” (Pocket) พับขึ้น บนฐานของสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular) ซึ่งรองรับบัตรหมายเลข (Numerical card) อยู่

ด้านข้างของกระเป๋าที่เหลี่ยมผืนผ้าควรยึดด้วยเทป หรือเย็บติดด้วยลวด (Staple) เพื่อให้กระเป๋าสามารถรองรับบัตร เด็กตัดหรือใช้บัตร (ที่ตัดล่วงหน้า) ขนาดเท่านิ้วชี้ (Index) อย่างน้อย 5 นิ้ว คูณ 6 นิ้ว บัตรชั่วโมงมีสีหนึ่ง โดยที่บัตรนาทีมีอีกสีหนึ่ง

ในขณะทบทวนบทเรียนการนับ (Counting) กับนักเรียนทั้งชั้น ให้นักเรียนสักคนสองคนใช้ปากกาเส้นหนา (Marker) เขียนหมายเลขไว้บนบัตร ตัวอย่างเช่น หมายเลข 15 ประกอบด้วยบัตร 2 ใบ ใบหนึ่งมีหมายเลข 1 และอีกใบหนึ่งมีหมายเลข 5 ครูต้องให้แน่ใจว่ามีจำนวนบัตรเพียงพอเพื่อแทน (Represent) เวลา อาทิ 12.45 และ 10.15 ซึ่งต้องอาศัยบัตร 4 ใบในแต่ละหมายเลข เมื่อสร้างบัตรหมายเลขเสร็จแล้ว นักเรียนแต่ละคนสามารถแปลงเป็นบัตรส่วนตัว (Personalize)

จากนั้น ให้เด็กมีความคล่องตัว (Fluid) ในการอ่านเวลานาฬิกาทั้ง 2 ชนิด ในขณะที่ตอกย้ำ (Reinforce) ความเข้าใจของเขาในเรื่องเศษส่วน เด็กรวมตัวกันอยู่หน้านาฬิกา ซึ่งวางอยู่บนพื้น ส่วนนาฬิกาดิจิทัลซึ่งวางอยู่บนขาตั้ง (Easel) โดยชิ้นส่วนอื่นๆ วางอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ (Strategical) นอกวงกลม

เลือกเวลา อาทิ 5.30 น. แล้วให้เด็กใช้เข็มนาฬิกาและหมายเลขนาฬิกาดิจิทัลเหมือนกัน แต่เขาต้องตัดสินใจด้วย ว่าจะเอาขนมพาย (Pie) ชิ้นไหนวางบนนาฬิกา เพื่อบอกครึ่งชั่วโมง และจำนวนปลา (หรือเปลือกหอย) ที่จะวางบนชิ้นขนมพายเพื่อบอกจำนวนนาที

นี่เป็นบทเรียนที่กลับไป-กลับมา (Back and forth) ระหว่างนาฬิกา 2 ชนิด โดยใช้ชิ้นส่วนของขนมพายและปลาในการตอกย้ำว่า มีกี่นาทีใน 1 ชั่วโมง ในครึ่งชั่วโมง และในเศษ 1 ส่วน 4 ของชั่วโมง ในขณะเดียวกันก็เป็นการตอกย้ำแนวความคิดของเศษส่วน สิ่งที่พัวพัน (Interwoven) กับบทเรียนนี้ คือการใช้คำว่า “ก่อนถึง” (To) กับคำว่า “หลังจาก” (After) อาทิ 15 นาทีก่อนถึง 14.00 น. หรือ 20 นาที หลังจาก 10.00 น. เป็นต้น

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Math Lesson Plans - https://www.education.com/lesson-plans/math/Clock/. [2018, October 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน