หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 20 – ศิลปะกับสิ่งแปลกใหม่

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ศิลปะกับสิ่งแปลกใหม่

เรามักได้ยินครูบ่นว่า การตรึงสมาธิ (Capture attention) ของเด็กชั้นประถมทุกวันนี้ ไม่ใช่งานที่ง่ายเลย แต่สมาธิก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ นักประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuro-scientist) ได้สำรวจลักษณะ (Nature) ของสมาธิมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ (Decade) จนถึงปัจจุบัน ซึ่งดูเหมือนจะตกลงกันได้ว่า เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน (Complex)

กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยระบบประสาท (Neural system) ที่แยกกัน (Separate) 3 ส่วน แต่บูรณาการ (Integrated) เข้าด้วยกัน ระบบแรกคือ การกระตุ้นให้ตื่นตัว (Alert or arousal) ซึ่งควบคุมสภาพแวดล้อม สำหรับกิจกรรมที่แปลกใหม่ (Novel) หรือมีอารมณ์ความรู้สึก (Emotion)

ตัวอย่างเช่น ครูที่เริ่มสอนในหนทางที่เหมือนๆ กันทุกวัน ไม่ก่อให้เกิดความแปลกใหม่ มีอารมณ์ความรู้สึกเป็นกลาง (Neutral emotion) มักไม่ประสบความสำเร็จในการกระตุ้นให้ตื่นตัว สมองของเด็กชั้นประถมก็จะคิดถึงสิ่งที่ “เหมือนเดิม”

จากนั้นระบบที่ 2 ก็จะเริ่มทำงานคือ ระบบปรับทิศทาง (Orienting) อันเป็นสาเหตุให้เด็กชั้นประถมแต่ละคนหันความสนใจไปยังแหล่งกระตุ้น ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ ครู

ขั้นตอนสุดท้าย สมองจะต้องตัดสินใจว่า จะทำอะไร และนี่คือ ระบบที่ 3 อันเป็นการควบคุมของผู้บริหาร (Executive control) ซึ่งมีตำแหน่งอยู่ ณ สมองกลีบหน้า (Frontal lobe)

เมื่อครูเริ่มต้นการสอน ด้วยการเกริ่นว่า “วันนี้ เราจะทำอะไรที่แตกต่างจากทุกๆ วัน” หรือ “วันนี้ครูมีอะไรที่จะทำให้พวกเธอประหลาดใจ”

เด็กชั้นประถมก็จะเริ่มตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ทำให้สมาธิพุ่งสูงขึ้น (Dramatically) ในทันที การผนวกกิจกรรมศิลปะเข้ากับการสอน ครูก็จะมีโอกาสมากมายในการนำเสนอสิ่งแปลกใหม่

ครูสามารถยกระดับความสนใจและการมีส่วนร่วมของเด็กชั้นประถม โดยการตั้งคำถามให้ตอบ แปลงคำตอบเป็นเพลง หรือแสดงออกเป็นละคร แม้ว่าครู STEM อาจต่อต้านการนำเสนอดนตรี การเต้นรำ หรือการเล่นบทบาท (Role-play) เข้าสู่ในชั้นเรียน ครูบางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องโง่เขลา (Fool) หรือไม่เหมาะสม (Inappropriate)

อย่างไรก็ตาม การนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ในชั้นเรียน มิได้หมายความว่าครูต้องทำตัวเป็น “เดี่ยวไมโครโฟน” (Stand-up comic) หรือแสดงละครสัตว์ (Circus) ครูเพียงต้องใช้วิธีการ (Approach) หลากหลาย เพื่อให้เด็กชั้นประถมมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนประกอบของบทเรียน (Lesson component) และสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional stimulus)

การใช้ความแปลกใหม่ที่เหมาะสมในส่วนที่สัมพันธ์กับกิจกรรมศิลปะ สามารถเพิ่มพูนความน่าสนใจและสนุกสนานในการเรียนรู้แนวความคิด (Concept) ของ STEM โดยเฉพาะสิ่งที่เด็กชั้นประถมมิได้คาดคิดมาก่อน

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Novelty - https://en.wikipedia.org/wiki/Novelty[2016, November 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน