หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 54 – คำถามคาใจครู STEM (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


คำถามคาใจครู STEM

คำถามที่ 3 : มีความแตกต่างกันไหมระหว่างศิลปินกับครูสอนศิลปะ?

คำแนะนำที่ควรได้รับการพิจารณาก็คือ การนำศิลปินมืออาชีพ (Professional artist) เข้ามาในชั้นเรียน เพื่อเขาจะได้ใช้ความเชี่ยวชาญ (Expertise) ในการเพิ่มพูน (Enhance) แนวความคิดของ STEM ศิลปินเหล่านี้ควรได้รับเชิญเป็นประจำและสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับโรงเรียน

โรงเรียนควรพัฒนาเป็นโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่า เวลาของศิลปินเหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุด (Productive) ระหว่างอยู่ในชั้นเรียน แต่ต้องสอดคล้อง (Compatible) กับแนวการสอนของครู และคำนึงถึงความสามารถในการสอนของศิลปิน แม้จะเป็นผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นในการเล่นเปียโน เขียนภาพ เต้นรำ หรือการแสดง ก็ตาม

การสอนเป็นศิลปะพอๆ กับวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ศิลปินที่มิได้รับการฝึกอบรมด้านครุศาสตร์ (Pedagogy) อาจต้องได้รับการสอนก่อนจะไปสอนคนอื่น แม้ศิลปินบางคนอาจมี “พรสวรรค์” (Innate ability) ในการสอนมาตั้งแต่เกิดก็ตาม เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การสอนกับการร้องเพลงเป็นทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝนยาวนาน (Extensive) ก่อนที่จะบรรลุความเป็นเลิศ

ในคริสต์ทศวรรษ 1980s โรงเรียนศิลปะเซ็นต์ออกุสตีน (St. Augustine School of Arts) ในย่าน South Bronx [นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา] สร้างสถานการณ์พิเศษ (Unique) ให้นักวิชาชีพ 2 ประเภทมาทำงานร่วมกันเป็นกิจวัตร โดยฝึกอบรมครูสอนวิชาการให้เป็นศิลปิน และฝึกอบรมศิลปินเป็นครูสอนนักเรียนได้

แม้จะมีบางสถาบันเจริญรอยตาม อาทิ พันธมิตรการศึกษา (Partnership in Education) ของโรงเรียนศิลปะชิคาโก้ (Chicago Arts) แต่ก็มิได้แพร่หลายไปทั่วประเทศ ครุศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ก็มิได้วิวัฒนาไปในทิศทางนี้ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ยกเว้นบางสถาบันที่กล้าเสี่ยงภัยในการสร้าง “วิถีการสอนเชิงนวัตกรรม” (Innovative approach)

แม้กลยุทธ์ในการสอนที่โดดเด่น อาทิ การบูรณาการศิลปะ (Art integration) น่าจะเป็นปัจจัยจำเป็น (Staple) ของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ แต่การสอนศิลปินให้มีความสามารถในการสอนศิลปะ เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ (Creative process) ที่ท้าทาย (Challenging) ไม่น้อย แต่ก็เป็นรูปแบบ (Model) ในอุดมการณ์ของชั้นเรียนเลยทีเดียว

ศูนย์การศึกษาสร้างสรรค์ (Center for Creative Education : CCE) ใน Palm Beach รัฐฟลอริด้า ได้ฝึกอบรมศิลปินให้เป็นครูสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 สิ่งที่ท้าทายโปรแกรมนี้ก็คือ การไม่ยอมลดความเข้มข้น (Dilute) ของคุณภาพในความสมบูรณ์แบบของศิลปิน (Artistic integrity of artists) แต่ทำงานกับศิลปินในการพัฒนาทักษะการสอนที่ได้ประสิทธิผล (Effective)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. STEAM not STEM - http://steam-notstem.com/ [2017, July 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน