หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 6 – จุดประสงค์ของการเข้าโรงเรียน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โลกของศิลปะ (6)

จุดประสงค์ที่แท้จริงของการเข้าโรงเรียนคือ การเตรียมเด็กนักเรียนสำหรับชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา ไม่ว่าจะมีทางเลือกอะไร แต่ในทางปฏิบัติเรามักมุ่งเน้นให้เขาเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย จึงต้องคำนึงถึงสถิติต่อไปนี้ แม้จะเป็นตัวเลขในสหรัฐอเมริกา แต่ข้อมูลในประเทศไทย คงไม่แตกต่างกันมากในภาพรวม

 • เกือบ 25% ของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (High school) ต้องออกจากโรงเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา (Drop out) เขาจะยึดอะไรเป็นอาชีพ? สิ่งที่เขาเรียนในชั้น จะช่วยเขาให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างไร?
 • ประมาณ 70% ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนต่อในขั้นอุดมศึกษา นั่นหมายความว่า อีก 30% คงต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน ถ้าเขาหางานได้ เขาได้รับการเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพไหม?
 • มีจำนวนนักศึกษาที่ออกจากมหาวิทยาลัย ภายใน 1 – 2 ปีแรก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา แล้วเขาจะทำอะไรต่อไป?

แม้เราจะสนับสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการ (Formal education) ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ก็ควรจัดให้เขาได้สัมผัส (Exposure) กับกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะ เผื่อว่าหากเขาไม่เลือกเส้นทางไปสู่อุดมศึกษา เขายังมีแรงจูงใจ (Incentive) ที่จะแสวงหาโอกาสในสาขาวิชาศิลปะ หรือสัมพันธ์กับศิลปะ

ศิลปินจำนวนมากที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการไม่เคยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อาทิ ทอม ครุ้ยซ์ (Tom Cruise) นักแสดงยอดนิยมของฮอลลีวูด (Hollywood) เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ นักร้องยอดนิยม (มียอดจำหน่ายอัลบั้มสูงสุดของประเทศไทยกว่า 25 ล้านชุด) และชัย ราชวัตร นักเขียนการ์ตูนไทยที่โด่งดังจากผลงาน “ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน”

มีข้อเขียนมากมายของนักปรัชญา ตั้งแต่อริสโตเติ้ล (Aristotle) จอห์น ล็อค (John Lock) รุสโซ่ (Rousseau) ขงจื้อ (Confucius) ตลอจนชาวอเมริกัน จอห์น ดิวอี้ (John Dewy) ในเรื่องจุดประสงค์ที่แท้จริงของการเข้าโรงเรียน ซึ่งมีทั้งความคิดที่ร่วมกัน แต่ก็มีมุมมอง (Perspective) ที่โดดเด่น (Unique) ของตนเอง ในแต่ละวัฒนธรรมและอารยธรรม

อย่างไรก็ตาม เราพอสรุปจุดประสงค์หลักๆ ได้ 3 ประการดังต่อไปนี้

 1. ทางเศรษฐกิจ (Economic) - การเตรียมตัวเพื่ออาชีพ (Occupational preparation)
 2. ทางสติปัญญา (Intellectual) - การเจริญเติบโตและการปรับปรุงตนเอง (Self-improvement)
 3. ทางสังคม (Social) - การพัฒนาความเป็นพลเมือง (Citizenship) ที่ดีของสังคม
 4. แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. What is the Purpose of School? - http://www.purposeofschool.com/philosophical/ [2016, August 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน