หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 60 – บูรณาการศิลปะประถมต้น (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บูรณาการศิลปะประถมต้น

ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychologist) ชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) กล่าวว่า “จิตใจของเด็กอายุ 5 ขวบ ในมิติหนึ่ง ก็สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของพลังสร้างสรรค์ (The mind of the five-year-old represents, in one sense, the height of creative powers.)

กิจกรรมบูรณาการที่สัมพันธ์กับศิลปะในชั้นประถมต้น เป็นงานที่ง่ายเพราะสมองเด็กเหล่านี้ยังเป็น “อิสระ” (Free) กล่าวคือ ส่วนใหญ่ยังไม่พบอุปสรรค (Unencumbered) จากแรงกดดันของเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer pressure) ให้คิดหรือปฏิบัติในบางวิถีทาง เขาไม่มีสิ่งกีดขวาง (Inhibition) ในเรื่องการร้องเพลง การวาดภาพ หรือการเต้นรำ แล้วยังได้รับ (Derive) ความเพลิดเพลิน (Pleasure) จากกิจกรรมเหล่านี้

ส่วนมาก ยังมีกรอบความคิด (Mind-set) ของการเจริญเติบโต ดังนั้น เขาจะเชื่อมั่นว่าเขาทำได้ทุกอย่าง ความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ความรู้สึก เกือบจะไม่มีขอบเขตจำกัด (Unbounded) เนื่องจากสมองกลีบหน้า (Frontal lobe) ยังมิได้พัฒนาเพียงพอที่จะกำหนดเงื่อนไขความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ความรู้สึกที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrolled)

การสนองตอบต่อความท้าทาย จะเร็วและสะท้อน (Reflexive) ความคิดที่เป็นนามธรรม (Abstract) บ้าง ส่วนความคิดเชิงกระจาย (Divergent thinking) แม้จะมีอยู่แต่ก็ไม่ได้รับการจัดการเท่าใดนัก เนื่องจากสมองของเด็กกลุ่มนี้ กำลังสร้างจุดเชื่อมใหม่ (Connection) ในอัตราที่น่าประหลาดใจ โดยที่สมองจะรวบรวม แปรผล (Interpret) และแยกแยะ (Classify) สัญญาณที่มาจากสภาพแวดล้อม

เด็กเหล่านี้กำลังทำตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว โดยพยายามเข้าใจโลก ด้วยการตรวจสอบชิ้นส่วนของดอกไม้ พลิกก้อนหิน หรือสังเกตตู้รถไฟใต้ดิน (Sub-way car) ที่ถูกลากเข้าสถานี ในบางโอกาส (Occasionally) เขาอาจทำการทดสอบอย่างหยาบ (Crude experiment) ด้วยตนเอง โดยความตั้งใจที่ดี แต่ผลลัพธ์ (Outcome) อาจมิได้ออกมาดี

การสำรวจ (Exploration) ช่วยสมองของเด็กสร้างรูปแบบที่ให้ความหมายเกี่ยวกับสิ่งของว่าทำงานและมีปฏิกิริยา (Interact)) อย่างไร เครือข่ายเส้นประสาท (Neural network) กำลังถูกสร้าง และเส้นทางสัญญาณ (Signal pathway) [โดยเฉพาะส่วนที่รับภาษาที่จะพูดและเรียนรู้ที่จะอ่าน] ถูกรวมกลุ่ม (Consolidated)

เนื่องจากสมองกลีบหน้ายังไม่เจริญเต็มที่ (Immature) เด็กจะมีความคิดสะท้อนกลับ (Reflective thought) ไม่มาก แต่เด็กกลุ่มนี้ มักเต็มใจที่จะให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจปัญหาในชีวิตประจำวันให้ ครูมีโอกาสจะสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะ เพื่อว่าเขาจะได้พัฒนากลยุทธ์การรับรู้ (Cognitive strategy) ความคิดสร้างสรรค์ และเข้าสังคม (Socialize) กับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน ตลอดจนการมีประสบการณ์ ความพึงพอใจ (Gratification) และความสนุกสนาน (Enjoyment) ของการทำให้ผลิตภัณฑ์ หรือผลงานของศิลปะ (Artistic performance) เสร็จสิ้นสมบูรณ์

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Arts Integration - https://en.wikipedia.org/wiki/Arts_integration [2017, August 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน