หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 63 – วัฒนธรรมโรงเรียน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


วัฒนธรรมโรงเรียน

เด็กนักเรียน (แม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในเวลาต่อมาของชีวิต) จะสามารถตอบสนอง (Respond) ต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวในระหว่างการเรียนรู้ มีประจักษ์หลักฐาน (Evidence) ค่อนข้างชัดเจนในชั้นเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษามีความแตกต่างกันมาก จากประเภทที่มีอาคารแบบโบราณสร้างด้วยอิฐและหิน (Brick and stone) ที่แสดงความภูมิฐานนับร้อยปี (Century-old) ไปจนถึงอาคาร โอ่อ่าในเมือง (Urban) มีต้นไม้สูงใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขา (Sprawl) และสนามหญ้าเป็นลานกว้าง (Campus)

ชั้นเรียนอาจติดอาวุธ (Outfitted) ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด (Up-to-date) หรืออาจยังอาศัยกระดานชอล์ก (Chalkboard) รุ่นเก่าอยู่ บรรยากาศ (Atmosphere) อาจมีตั้งแต่กำแพงที่ทึมทึบ (Dull) และสกปรก (Dingy) ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ที่เนียนเรียบ (Slick) และสวยงามด้วยสีใสสว่าง (Bright)

ไม่ว่าจะมีรูปโฉมโนมพรรณอย่างไร นี่เป็นสนามเล่น (Playing filed) และครูเป็นผู้ฝึกสอน (Coach) ซึ่งต้องสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) และผลักดัน (Nudge) นักเรียนให้ก้าวหน้า แต่สิ่งที่สำคัญกว่าอิฐและปูน (Brick and mortar) ของอาคารเรียน คือวัฒนธรรมของโรงเรียนว่า เป็นวัฒนธรรมของการเรียนรู้อย่างผจญภัย (Adventurous learning) หรือความซ้ำซากอย่างสงบ (Staid repetition)?

มันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่เพียงแต่ต้อนรับพ่อแม่และผู้ปกครอง (Guardian) ในฐานะสมาชิกของสังคม แต่ยังให้การสนับสนุน เพื่อให้ประชาชน (Folk) ที่สามารถให้คุณค่าที่แท้จริง (True value) ต่อการศึกษาของลูกหลาน หรือเป็นวัฒนธรรมที่ไม่เพียงแต่ยอมรับวัฒนธรรมอื่น แต่ยังปลูกฝัง (Imbed) การยอมรับดังกล่าวในทุกๆ อย่างที่พร่ำสอนกันภายในรั้วโรงเรียน

วัฒนธรรมของโรงเรียนถูกสร้าง (Created) ขึ้นโดยผู้บริหาร (Administrators) คณาจารย์ (Faculty) และบุคลากร (Staff) ที่เห็นคุณค่าของศักยภาพ (Potential value) ในตัวผู้เล่นทั้งหมด

ทีมงานโรงเรียนพยายามสร้างกายภาพอาคารเรียน (Physical plant) ที่เอื้ออำนวย (Conducive) ต่อประสบการณ์ในการสอน (Instructional experience) และประสบการณ์ในการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning experience) และทำให้แน่ใจว่า นักเรียนจะรู้สึกปลอดภัย ได้รับการดูแล (Cared for) ท้าทาย (Challenged) และความรัก จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า วัฒนธรรมของโรงเรียนมีผลกระทบอย่างมากต่อวิธีการที่ครูจะสอนและนักเรียนจะเรียน

ครูอาจไม่สามารถควบคุมวัฒนธรรมนอกชั้นเรียนได้ แต่สามารถทำอะไรได้มากมายภายในชั้นเรียน อย่าลืมว่า เด็กในช่วงประถมต้นนี้ มักอาศัยพ่อแม่ในการตัดสินใจในชีวิตประจำวันแทนเขา กล่าวคือ จิตใจ (Mind) ของเขาเหมือนฟองน้ำ (Sponge) [ที่ดูดซึมความคิดได้รวดเร็ว] ครูควรใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในการสอนในเชิงรุก (Active instruction) และเชิงรับ (Inactive instruction)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. School culture - http://edglossary.org/school-culture/ [2017, September 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน