หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 64 – วัฒนธรรมโรงเรียน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


วัฒนธรรมโรงเรียน

ในการเตรียมตัวสำหรับบูรณาการศิลปะ (Arts integration) ครูไม่เพียงแต่ให้โอกาสนักเรียนในการทดลอง (Experiment) และกล้าเสี่ยง (Risk-taking) แต่ยังจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ ในบางโรงเรียน ชั้นเรียนประถมศึกษาอาจล้นหลาม (Overloaded) ด้วยการตกแต่ง โปสเตอร์ (Poster) และวัสดุการเรียนรู้ จนแทบไม่มีที่ว่างหลงเหลืออยู่ในชั้นเรียน

ในบางชั้นเรียน เราจะพบหน้าต่างที่ปกคลุมด้วย “สิ่งประดับ” (Adornment) ที่คล้ายคลึงกัน จุดสำคัญคือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่สอดคล้อง (Compatible) กับขั้นตอนของพัฒนาการการรับรู้ (Cognitive development) ของสมองเด็ก แต่เมื่อมีวัตถุ (Object) จำนวนมากอยู่ในสายตา (In sight) สมองจะไม่สามารถซึมซับ (Absorb) ภาพส่วนเกินที่เห็น (Visual excess) อันอยู่รอบๆ สมอง

ความคิดสร้างสรรค์ ต้องการผ้าใบสำหรับวาดภาพ (Canvas) ที่ขาวสะอาด เพื่อให้เกิด (Germinate) ความคิดใหม่ๆ มีบางช่วงเวลาที่เด็กจำเป็นต้องได้รับการ “ฟูมฟัก” (Incubate) ในเรื่องจำนวนความคิด โดยลดการหันเหความสนใจผ่านการมอง (Visual distraction) ในชั้นเรียน

เมื่อเด็กจ้องมองที่ก้อนเมฆซึ่งอยู่นอกหน้าต่าง เขาอาจเพิกเฉยต่อการสอนของครู เพราะกำลังปะติดปะต่อความคิดที่ครูเคยเสนอแนะไว้เมื่อ 2 - 3 วันที่แล้ว อาจมีบางอย่างที่กระตุ้น (Trigger) การสนองตอบ (Response) นี้ ขึ้นมาทันที การ “ผสมโรง” ของก้อนเมฆกับหน้าต่าง อาจเป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบ (Perfect combination) สำหรับการฟูมฟักความคิดอ่านที่สร้างสรรค์

แล้วในการนำมาเปิดเผย (Bring to light) ครูจะต้องให้แน่ใจว่า วัฒนธรรมของชั้นเรียนสามารถรองรับ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในหนทางที่กำหนด (Structured) ไว้และจัดการได้ (Manageable) วัฒนธรรมของชั้นเรียนสะท้อนออกมาผ่านภูมิหลัง (Back-drop) แสงสี และการออกแบบของครูในผลงานที่สร้างสรรค์ (Creative performance)

เราสามารถทดลองพลังของการมองเห็น (Visualization power) ในช่วงที่สมาธิ (Attention span) ของเด็กไม่อยู่กับร่องกับรอย (Does not exist) โดยครูสั่งให้นักเรียนหยุดทุกสิ่งทุกอย่าง วางดินสอปากกาลง ปิดหนังสือเรียน แล้วให้หายใจลึกๆ ครูสอนให้นักเรียนมองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อผ่อนคลาย (Relax) และฝัน [กลางวัน] ในขณะเดียวกันก็มองไปที่ท้องฟ้า พร้อมกับครู

หลังจากชั่วขณะหนึ่ง ครูให้เด็กนักเรียน ส่งความ “ชั่วร้าย” (Bad stuff) ออกไปทางหน้าต่างขึ้นสู่ท้องฟ้า พร้อมรับความ “ดีงาม” ของพลังงานแห่งการเรียนรู้ (Learning energy) จากฟากฟ้าเข้ามาสู่ในชั้นเรียน ใช้เวลาชั่วชณะในการปัน (Share) พลังงานแห่งการเรียนรู้อย่าง “นิ่มนวล” (Gently) แล้วกลับคืนสู่ชั้นเรียน พร้อมที่จะเดินหน้า การใช้เวลาเพียง 3 นาที เพื่อประหยัดเวลาการสอน 30 นาที นับเป็นการลงทุนในเรื่องเวลา (Investment of time) ที่คุ้มค่ามาก

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. School culture - http://edglossary.org/school-culture/ [2017, September 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน