หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 67 – ระบบคู่หู (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ระบบคู่หู

บางครั้งการขอให้เด็กโตสอนเด็กเล็ก อาจเป็นเป็นกลเม็ด (Technique) ที่ได้ประสิทธิผลในการจูงใจ (Motivation) การมุ่งเน้น (Focus) และการจรรโลง (Retention) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังอาจเป็นการเก็บเกี่ยวรางวัล (Reap award) อันยิ่งใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

โรงเรียนชั้นประถมศึกษา (Elementary school) แห่งหนึ่งที่ไม่เคยมีผลงานโดดเด่น (Low-performing) มาก่อน และห้อมล้อม (Surrounded) ด้วยชุมชนแออัดในนครชิคาโก้ (Chicago) รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ครูได้ร่วมมือ (Pair up) กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 ในวิชาคณิตศาสตร์ ในลักษณะ “คู่หู” (Buddy)

ครูฝึกสอน (Coach) นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 แต่ละคน ก่อนมีการประชุมครั้งแรกที่รวมนักเรียนทั้ง 2 ระดับ แล้วปล่อยให้เด็กโตสอนเด็กเล็กสัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละครึ่งชั่วโมง ระบบ “คู่หู” ดังกล่าวดำเนินไปเป็นเวลา 1 ปี ในการคำนวณเลขคณิต (Arithmetic operations) และแก้โจทย์เลขที่เป็นตัวอักษร (Word problem) [กล่าวคือมิใช่มีเพียงตัวเลขอย่างเดียว] ของระดับชั้นประถมปีที่ 2

นักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 ลงคะแนนเสียง (Vote) กันว่า ต่างจะยอมสละเวลาอาหารกลางวันของตนเอง 15 นาที ทุกวัน พร้อมกับการจัดตารางเรียนที่สร้างสรรค์ (Creative scheduling) ซึ่งลงเอยด้วยความสุข แล้วยังเป็นผลงานในเชิงบวก (Productive) ต่อไปนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น

  • สมรรถนะ (Competency) ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้ง 2 ระดับ ดีขึ้นอย่างมาก (Improve dramatically)
  • นักเรียนทั้ง 2 ระดับ เป็นเจ้าภาพ (Ownership) [กล่าวคือรับผิดชอบ] การเรียนและการสอนคณิตศาสตร์ ตามลำดับในเวลาเดียวกัน (Simultaneously)
  • แม้จะมีความกังวลใจ (Frustrated) ในบางครั้ง นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ต้องดิ้นรนค้นหาหนทางที่สร้างสรรค์ในการสอนนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยหนทางใหม่ของนักเรียนประถมปีที่ 5 ในการรับมือกับความท้าทาย (Challenge) ของการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ชั้นประถมปีที่ 5 เองด้วย
  • เนื่องจากนักเรียนทั้งโรงเรียนเกี่ยวข้องกับโครงงาน (Project) ที่ได้รับมอบหมายจากศิลปินรับเชิญ (Visiting artist) ในเวลานั้น การหาคำตอบ (Solution) ที่สร้างสรรค์ในปัญหาต่างๆ ที่ประสบ เริ่มเจริญงอกงาม (Blossom) ในความคิดของบรรดาเด็กนักเรียน
  • ด้วยการฝึกสอน (Coach) จากครู นักเรียนทั้ง 2 ระดับ ต่างสร้างบันทึกรายวัน (Journal) ในเรื่องที่ทำและความคิดของระบบคู่หู (Buddy system) เมื่อโครงงานดำเนินไป ครูและศิลปินรับเชิญสุ่ม (Random) อ่านบันทึกดังกล่าว พร้อมเห็นความคืบหน้าอย่างน่าชื่นชม

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Buddy system - https://en.wikipedia.org/wiki/Buddy_system [2017, October 8].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน