หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 7 – พื้นฐานประสบการณ์มนุษย์

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โลกของศิลปะ (7)

เมื่อเราเรียนรู้มากขึ้นในเรื่องสมอง เราจะพบเงื่อนงำ (Clue) ว่า ทำไมกิจกรรมของมนุษย์ ต้องอาศัยศิลปะเป็นขั้นพื้นฐาน (Fundamental) เพื่อให้สมองทำงาน (Function) ดังต่อไปนี้

  • ดนตรี (Music) – ดูเหมือนว่าโครงสร้างบางส่วนในเปลือกสมองส่วนการได้ยิน (Auditory cortex) จะสนองตอบต่อระดับเสียง (Tone) ของดนตรีเท่านั้น
  • การเต้นรำ (Dance) – บางส่วนของสมองใหญ่ (Cerebrum) ที่อยู่ด้านหน้า ทำหน้าที่ริเริ่ม (Initiating) และประสาน (Coordinating) กับทุกประเภทของการเคลื่อนไหว จากการวิ่งที่ทรหด (Intense running) จนถึงการแกว่ง (Sway) แขนที่ละเอียดอ่อน (Delicate)
  • ละคร (Drama) – บางอาณาบริเวณของสมองใหญ่ มุ่งเน้นที่การแสวงหาภาษาพูด และเรียกร้องให้มีระบบควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย (Limbic system) หรือศูนย์ควบคุมอารมณ์ความรู้สึก (Emotional control center) ซึ่งจัดให้มีส่วนประกอบของอารมณ์ความรู้สึก (Emotional component)
  • ทัศนศิลป์ (Visual arts) – ระบบประมวลทัศนะภายใน (Internal visual) สามารถรำลึกถึงความจริง (Reality) หรือสร้างภาพจินตนาการ (Fantasy)

สมองกลีบหน้าผาก (Pre-frontal cortex) เป็นอาณาบริเวณควบคุมการทำงานเหมือนผู้บริหารระดับสูง (Executive) โดยประสาน (Coordinate) ข้อมูลทั้งหมดเพื่อช่วยแต่ละบุคคลตัดสินใจอย่างเหมาะสม ความสามารถพิเศษของสมอง (Cerebral talent) มิได้วิวัฒนาโดยบังเอิญ แต่เป็นผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ (Interaction) นับพันๆ ปี ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม

การมีอยู่ (Existence) อย่างต่อเนื่องของความสามารถพิเศษนี้คือ หนทางสำคัญ (Substantial) ที่นำไปสู่ความอยู่รอด (Survival) ของมนุษยชาติ ในสังคมโบราณ (Primitive) ศิลปะส่งผ่าน (Transmit) ข้อมูลขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อความอยู่รอดของวัฒนธรรม อาทิ จะล่าสัตว์อะไรเป็นอาหาร? และจะป้องกันหมู่บ้านจากการจู่โจมของนักล่าเหยื่อ (Predator) ได้อย่างไร?

ในวัฒนธรรมที่ไม่มีการอ่าน-เขียน ศิลปะเป็นสื่อที่ประวัติศาสตร์ ภาษา ประเพณี (Mores) และค่านิยม (Value) ส่งผ่าน ไปยังชั่วอายุคน (Generation) ที่อ่อนเยาว์กว่า และดำเนินต่อตลอดกาล (Perpetuated) ดังนั้น ศิลปะคือ พลัง (Force) สำคัญที่ขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์

ในวัฒนธรรมสมัยใหม่ ศิลปะไม่ใช่ทักษะเพื่อความอยู่รอดอีกต่อไป แต่เป็นส่วนประกอบ (Frill) ที่สวยงาม (Aesthetic) ของสังคมที่มั่งคั่ง ซึ่งมีเวลาเหลือเฟือ อันที่จริง ผู้คนยอมจ่ายค่าตั๋วแพง เพื่อเข้าชมการแสดง (Performance) ที่มีคุณค่าสูง

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Visual art - https://www.google.co.th/search?q=visual+art&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=PQ7WVvS0Msa_0ASBvrX4Dg [2016, August 14].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน