หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 76 – ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม

คาบที่ 4, 5, 6, 7 และ 8 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน –นักเรียนค้นคว้า (Research) ต่อไปในสาขาวิชาเฉพาะที่ตนเองสนใจ โดยครูสอน (Coach) ทุกอย่างเท่าที่จำเป็น ครูทบทวนขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ (Creative process) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่า อาจต้องมีการลองผิดลองถูก (Trials and errors) ก่อนที่จะได้รับผลิตผล (Product) ขั้นสุดท้าย

หลังจากการอภิปรายและการวาดรูปคร่าวๆ เบื้องต้น (Preliminary sketch) ในสมุดบันทึก (Notebook) นักเรียนแต่ละกลุ่มจะเสนอแนวความคิด (Concept) สำหรับโครงงาน ต่อหน้าชั้นเรียน พร้อมรายการวัสดุ (Supplies) ที่จำเป็น การอภิปรายนี้ ควรเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น แต่มิใช่สิ่งที่น่าประหลาดใจ หากครูได้สอน (Coach) ก่อนหน้านี้ หลังจากครูอนุมัติแล้ว นักเรียนจะเริ่มต้นทำโครงงาน (Project)

แผนงาน – แต่ละบทเรียนเริ่มต้นด้วยครูตั้งคำถามว่า “โครงงานไปถึงไหนแล้วล่ะ?” จากนั้นพยายามส่งเสริมให้มีการอภิปรายและปัน (Share) ความคิด นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม โดยใช้สิ่งที่เขาได้ค้นคว้า (Research) มา นำทาง (Guide) ไปสู่การสร้าง (Creation) โครงงาน ซึ่งเมื่อก่อร่าง (Shape) ขึ้น แล้วก็เริ่มการติดตั้ง (Installation)

ตัวอย่าง – กลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับมหาสมุทร (Ocean) อาจตัดสินใจสร้างพื้นที่ใต้น้ำ (Underwater area) ส่วนของกำแพงอาจประดับประดาด้วยกระดาษหรือผ้าศิลป์ (Art paper or fabric) สีน้ำเงิน และส่วนของพื้นประดับประดาด้วยกระดาษทราย (Sandy) นานาสีสัน

ก้อนหินและปะการัง (Coral) อาจถูกประดิษฐ์ขึ้นจากกล่องกระดาษ (Carboard box) หรือดินเหนียว (Clay) ที่ได้รับการดัดแปลง (Alter) และระบายสี (Paint) ชีวิตใต้ท้องมหาสมุทรอาจถูกสร้างขึ้นจากวัตถุที่ค้นพบ (Found object) อาทิ กระดุม เป็นตาปลา และห้อย (Suspend) จากฝ้าเพดาน (Ceiling) ด้วยเชือก (String)

การตรวจสอบความเป็นไปได้จริง (Sanity check) – ถ้าครูมีความยืดหยุ่น (Flexible) ในตารางการสอน อาจใช้เวลาตลอดบ่ายในการให้นักเรียน ทำโครงงานอย่างต่อเนื่อง แทนการสอนทีละคาบเหมือนตารางปรกติ (Regular schedule) อย่าลืมว่า การติดตั้ง (Set up) และการรื้อถอน (Clean up) ต้องใช้เวลาต่อเนื่องพอสมควร

ครูจะพบว่า นักเรียนจะสัมฤทธิ์ผล (Accomplish) ได้มากกว่า หากเปลี่ยนแปลงตารางสอนบ้าง โดยขยายเวลาการทำงาน เป็นกลุ่มคาบ (Block) ที่ยาวนานขึ้น นักเรียนก็จะมีเวลายาวนานขึ้นในการเรียนรู้ความอัศจรรย์ของชีวิตความเป็นอยู่ของนานาพืชและสัตว์ใต้ท้องมหาสมุทร และอาจอภิปรายเปรียบเทียบกับประสบการณ์จริง จากไปการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Aquarium) ที่พ่อแม่เคยพาไป หรือครูเคยพาไปทั้งชั้นเรียน

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson Plans https://teachers.net/lessons/ [2017, December 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน