หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 83 – ดนตรีกับวิทยาศาสตร์

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ดนตรีกับวิทยาศาสตร์

เราลองมาพิจารณามาตรฐานวิทยาศาสตร์ (Science standards) ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 อันมีชื่อ (Titled) ว่า “ลักษณะพิเศษของความรู้ทางวิทยาศาสตร์” (Characteristics of Scientific Knowledge) ฟังชื่อโครงงานแล้ว อาจรู้สึกว่าเป็นงานมอบหมาย (Assignment) ที่ค่อนข้างยากสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะการเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmark) ในที่สุด จะได้รับการประเมินในการทดสอบมาตรฐาน

วิธีการ (Approach) หนึ่ง ที่จะบูรณาการวิทยาศาสตร์ให้เข้ากับศิลปะท่ามกลางความท้าทายนี้ก็คือ การคิดถึงจุดสำคัญที่ครูต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ โดยที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนา (Evolving) ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น เรารู้ว่ามีระบบสุริยะจักรวาล (Solar system) อยู่นับไม่ถ้วน (Innumerable) นอกเหนือจากที่ระบบเรารู้จักในปัจจุบัน

ความรู้นี้เป็นการเปิดเผย (Revelation) ค่อนข้างใหม่ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบ (Discovery) สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยใช้วิธีวิทยาศาสตร์เป็นกรอบการทำงาน (Framework) แต่มิติของครู เราจะสร้างความสนใจให้สมองเด็กประถมปลายในความคิด (Notion) ที่ว่า การค้นหา (Pursuit) ทางวิทยาศาสตร์แตกต่างจากความพยายามของมนุษย์ (Human endeavor) ในสาขาวิชาอื่นๆ ได้อย่างไร?

จากนี้ เราลองคิดสักครู่เกี่ยวดนตรีในสมัยที่ครูยังเป็นวัยรุ่น เปรียบเทียบกับดนตรีโปรดปรานของเด็กในปัจจุบัน อาจให้มีการประกวด (Contest) โดยการลงคะแนนเสียงคัดเลือก “เพลงแห่งสัปดาห์” (Song of the Week) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับวิชาสังคมศึกษา และกระบวนการประชาธิปไตย แล้วให้เด็กบันทึกความแตกต่างระหว่างเพลงโปรดของครูและของนักเรียน

คำถามที่น่าสนใจก็คือ ดนตรีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? การผลิตดนตรีทุกวันนี้ แตกต่างจากเมื่อ 30 ปีที่แล้วอย่างไร? เนื่องจากการแสดงออกทางสื่อหลากหลาย เด็กจะมีโอกาสอภิปรายในภาพรวม (High-level) โดยเปรียบเทียบ (Compare and contrast) กับสิ่งที่เขาได้ค้นพบ (Finding)

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ การมีส่วนร่วมของเด็กที่น่าจะประทับใจ (Hooked) เพราะเขามีส่วนคัดเลือกเพลงโปรด อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์แต่แรกเริ่ม (Original) คือ การแยกแยะ (Distinguish) วิทยาศาสตร์ จากความคิด (Thought) ทางกิจกรรมอื่นๆ โดยให้เด็กอภิปรายถึงดนตรีว่า แตกต่างอย่างไรจากการที่นักวิทยาศาสตร์พูดถึงผลลัพธ์จากการทดลอง (Experiment) ของเขา

เด็กอาจค้นพบว่า ความคิดทางวิทยาศาสตร์แตกต่างจากดนตรีด้วยลักษณะพิเศษ ดังนี้ (1) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical evidence) และเหมาะสมกับความเข้าใจโลกธรรมชาติ (2) นำเสนอเพียงความเข้าใจที่จำกัด (Limited) เกี่ยวกับอภินิหารเหนือธรรมชาติ (Supernatural) ความสวยงาม (Aesthetics) หรือหนทางอื่นของความรู้ อาทิ ศาสนา และปรัชญา (Philosophy) (3) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และ (4) ดิ้นรนค้นหา (Strive) วัตถุวิสัย (Objectivity) แม้ว่าในทางปฏิบัติมักจะมีความเสี่ยงของการคืบคลานเข้ามา (Creep in) จากความคิดจิตวิสัย (Subjectivity) ของมนุษย์ตามธรรมชาติ

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Subjectivity and Objectivity in Science - http://file.scirp.org/Html/1-2810076_50254.htm. [2018, January 28].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน