หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 9 – โอลิมปิกของศิลปะ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โอลิมปิกของศิลปะ(1)

ในปี พ.ศ. 2451 วอลเต้อร์ วินันส์ (Walter Winans) ได้รับเหรียญทอง (Gold medal) ประเภทยิงปืน (Sharp-shooting) จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (Summer Olympics) ในภาคฤดูร้อน ณ กรุงสต๊อคโฮล์ม (Stockholm) อีก 4 ปีต่อมาเขาก็ได้รับเหรียญเงินจากประเภทยิงปืนเช่นกัน แต่ในการไปยืนอยู่ที่ฐานแท่น (Podium) เป็นครั้งที่ 2 เขายังเข้ารับรางวัลเหรียญทอง สำหรับปฏิมากรรม (Statue) ของม้าเทียมรถ (Chariot) ที่ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ (Bronze) มันเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ขุนนาง ปิแอร์ เดอ กูบาแตง (Baron Pierre de Coubertin) ผู้ก่อตั้ง (Founder) กีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ (Modern) ในปี พ.ศ. 2437 ทราบดีว่า กีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณ (Ancient) ในประเทศกรีซ รวมการแข่งขันในด้านศิลปะด้วย และได้รับเกียรติยศ (Prestige) เท่ากับการแข่งขันด้านกีฬา

ในปี พ.ศ. 2455 ขุนนางดังกล่าว สามารถชักจูง (Convince) ให้คณะกรรมการกีฬาโอลิมปิก รวมรางวัลสำหรับผลงาน (Works) ที่ส่งเข้าประกวดในด้านดนตรี ภาพเขียน (Painting) สถาปัตยกรรม วรรณคดี และสิ่งแกะสลัก (Sculpture) ด้วยเงื่อนไขเดียวว่า ผลงานนั้นต้องได้รับแรงบันดาลใจ (Inspired) จากแนวความคิดของกีฬา

รางวัลดังกล่าวได้ดำเนินต่อมาอีกเกือบ 4 ทศวรรษ แต่ได้ยุติลงหลังกีฬาโอลิมปิกในปี พ.ศ. 2491 อย่างไรก็ตามความคิดของท่านขุนนางยังดำรงอยู่ (Linger) เมื่อ กีฬาโอลิมปิกภาคฤดู ปี พ.ศ. 2555 ในนครลอนดอน ศิลปินได้รับการเชิญให้ส่งปฏิมากรรมเข้าแข่งขันด้วย

การแข่งขันดังกล่าว ใช้หัวเรื่อง (Theme) “กีฬาและคุณค่าแห่งความเป็นเลิศ มิตรภาพ และการให้เกียรติของโอลิมปิก” (Sport and Olympic Value of Excellence, Friendship, and Respect) แม้จะไม่มีการแจกเหรียญ แต่ผู้ชนะจะได้รับเงินสด (Cash prize) โดยที่ผลงานจะได้รับการแสดงในนครลอนดอนระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

แม้กระทั่งทุกวันนี้ ศิลปะยังคงเป็นส่วนสำคัญของกีฬาโอลิมปิก เพียงคิดว่า ศิลปะสำคัญไฉน ในการออกแบบเหรียญรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันกีฬา สถานที่ (Venue) แข่งขัน สัญลักษณ์ (Logo) คบเพลิง (Torch) กระถางคบเพลิง (Cauldron) และเครื่องแต่งกาย (Outfit) ของนักกีฬา ก็เกินพอแล้ว

นอกจากนี้ ศิลปะยังมีความสำคัญในการออกแบบและผลิตเครื่องแบบ (Costume) และการออกแบบท่าเต้น (Choreography) สำหรับพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน การแต่งเพลงและคัดเลือกดนตรีสำหรับพิธีและกายกรรม (Gymnastic) ในกีฬาโอลิมปิก ดังนั้น เราจึงควรสนับสนุนการให้คุณค่าแก่ศิลปะในชั้นเรียนประถมศึกษา ไม่ด้อยไปกว่ากีฬาโอลิมปิก

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Arts Competitions at the Summer Olympics - https://en.wikipedia.org/wiki/Art_competitions_at_the_Summer_Olympics [2016, August 28].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน