หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 95 – ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถมปลาย (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างต่อเนื่องของแผนบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย

กิจกรรม (Activity) ระหว่างคาบที่ 4 และคาบที่ 5 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – ใช้เวลามากขึ้นสำหรับกิจกรรมที่อธิบายไว้ใน กิจกรรมระหว่างคาบที่ 3 และคาบที่ 4

แผนงาน –นักเรียนทำงานต่อเนื่องเพื่อตอกย้ำความสามารถในการรับรู้ วาดรูป (Draw) และจัดแจง (Manipulate) นานารูปทรง

คาบการสอนร่วม (Collaborative session) ที่ 5 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย ของบทเรียน – “ตามให้ทัน (Catch up) และค้นหา (Look up)”

แผนงาน – เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กได้ทำงานส่วนก่อนหน้านี้ (Previous part) ของโครงงาน (Project) ให้เด็กเลือกที่จะทำงานตามลำพัง (Alone) หรือพร้อมด้วย “คู่หู” (Buddy) เพื่อให้กิจกรรมก่อนหน้านี้เสร็จสมบูรณ์ (Complete) จากนั้นให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์ในการชมวีดิทัศน์ (Video) ที่มีการ์ตูนหรือมีชีวิตชีวา (Animated) สนับสนุนเนื้อหา (Content) ส่งเสริมให้เด็กหัดสังเกตรูปทรงทางเรขาคณิตในศิลปะ สถาปัตยกรรม ผ้าทอ (Fabric) และเฟอร์นิเจอร์ จากนั้นให้เขาบันทึกข้อสังเกตลงในบันทึกรายวัน (Journal) และหากเป็นไปได้ ให้เขาติด (Attach) รูปถ่าย (Photograph) รูปภาพ (Drawing) หรือภาพตัดต่อ (Cut-out) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกสมุดรายวัน

กิจกรรมระหว่างคาบที่ 5 และคาบที่ 6 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – เพื่อตอกย้ำ (Reinforce) การรับรู้ การวาดภาพ และการจัดแจงนานารูปทรงเรขาคณิต

แผนงาน – สร้างสรรค์การศึกษาแต่ละรูปทรง (ในสมุดหน้าด้านข้าง [Adjacent page] โดยสร้างภาพที่ทำขึ้นจากเศษภาพอื่น (Collage) ใช้นานาสีสันของรูปทรงและวิธีการ (Technique) อาทิ อาทิ ลำดับชั้น (Layering) ซ้อนกัน (Overlapping) ประดับด้วยลายกระเบื้อง (Mosaic) และลายผ้านวม (Quilting) หลังจากคาบที่ 8 แล้ว เด็กแต่ละคนจะเลือกแบบที่ตนเองโปรดปราน (Favorite design) เพื่อใช้เป็นหน้าปก (Cover) ของสมุดบันทึก ส่งเสริมให้เด็กหัดสังเกตนานารูปทรงเรขาคณิตในศิลปะ สถาปัตยกรรม ผ้าทอ (Fabric) และเฟอร์นิเจอร์ ให้เด็กศึกษาและอภิปรายการใช้รูปทรงทางเรขาคณิตในภาพเขียนน้ำมัน (Oil painting) แล้วบันทึกข้อสังเกตในสมุดรายวัน และหากเป็นไปได้ ให้เขาติดรูปถ่าย รูปภาพ หรือภาพตัดต่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกสมุดรายวัน

คาบการสอนร่วม ที่ 6 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย ของบทเรียน – เรียนรู้นิยาม (Definition) ของ 3 มิติ (Dimension) โดยสร้างรูปทรง 3 มิติ

แผนงาน – ให้เด็กใช้รูปแบบ (Pattern) จากบทเรียนก่อนหน้านี้ ในการทำรูปทรง 3 มิติจากกระดาษแข็ง(Cardstock) แต่แทนที่จะใช้กาวยึดรูปทรงให้ติดกับสมุดบันทึก ให้ใช้เทปยึดติดรูปทรงเข้าด้วยกัน โดยให้ด้านหนึ่งเปิดเพื่อให้เข้าถึง (Access) ด้านใน และเด็กแต่ละคนควรจะสามารถทำนานารูปทรง 3 มิติของตนเอง

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson plan - https://teachers.net/lessons/. [2018, April 22].
  3. Geometric shape - https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_shape. [2018, April 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน