หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 10 – หนุ่มสาวชาว STEM (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


หนุ่มสาวชาว STEM (2)

สเตฟานี่ รีฟส์ (Stephanie Reeves) เป็นที่ปรึกษาของวิศวกรรมอาคารสถานที่ (Facilities Engineering) ของบริษัท เชฟรอน (Chevron) จำกัด เธอกล่าวว่า

“หลังจากการโจมตี ตึกเวิลด์เทรด (World Trade) เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ฉันตัดสินใจสมัครเข้าศึกษา ณ สถาบันศึกษากองทัพสหรัฐอเมริกา (U.S. Military Academic) ก่อนหน้านั้น ฉันมักสอบได้ที่ 1 ในชั้นเรียน แต่ที่เวสพ้อยต์ (West Point) [ที่ตั้งของสถาบันศึกษาดังกล่าว] ฉันห้อมล้อมด้วยเพื่อนร่วมชั้นที่ชาญฉลาดมาก (Brilliant) . . .

อาจารย์สอนวิชาจุลชีววิทยา (Micro-biology) เคยพูดกับฉันว่า “สเตฟานี่ เธออาจไม่ใช่คนฉลาดที่สุดตามธรรมชาติ แต่เธอเป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบในชีวิต และสิ่งนี้จะพาเธอไปสู่ความก้าวหน้า” ตอนนั้นฉันมิได้ชื่นชม (Appreciate) คำสรรเสริญเยินยอนี้มากนัก แต่ก็ต้องยอมรับว่า เธอพูดถูก . . .

“ความเต็มใจทำงานหนักได้ช่วยให้ฉันเอาชนะ (Overcome) ความท้าทาย (Challenge) ต่างๆ หลังจากที่ฉันสำเร็จการศึกษาจากเว็สต์พ้อยต์ ด้วยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ฉันสนุกสนานกับอาชีพทางทหารที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งฉันประสบปัญหาโรคแทรกซ้อน (Complication) ร้ายแรง จากการผ่าตัดเข่า (Knee surgery) . . .

“ด้วยยศร้อยเอก (Captain) ฉันได้รับประสบการณ์ภาวะผู้นำ (Leadership) แต่ก็ต้องแลกโอกาสที่จะ “ฝังตัว” (Immerse) อยู่ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือวิศวกรรมระบบ ซึ่งก็เป็นความท้าทายไม่น้อย อย่างไรก็ตาม การประชุมในอาชีพทหาร (Military career) ครั้งหนึ่งนำพาฉันไปพบกับบริษัทน้ำมัน ซึ่งในเวลาต่อมาได้ว่าจ้างฉันเข้าทำงาน . . .

ฉันเป็นวิศวกรปฏิบัติการงานผลิต (Production operations engineer) เนื่องจากฉันมีประสบการณ์ในการตระเตรียมทหารให้กระจายไปปฏิบัติงาน (Deployment) แต่ฉันต้องเรียนรู้อย่างเร่งรัด (Crash course) ในวิชาปิโตรเลียม โดยซื้อตำรามาอ่านเอง แต่ก็ได้แสวงหา (และขอความช่วยเหลือจาก) รุ่นพี่ที่ให้คำแนะนำ (Mentor) . . .

นอกจากนี้ ฉันยังไปลงทะเบียนเรียนเรื่องทักษะเกี่ยวกับน้ำมัน (Petro-skill) จากสถาบันอุตสาหกรรมในนครฮุสตัน (Houston) เพื่อเสริมความพร้อม . . .

ฉันลงเอยที่บริษัทเชฟรอนในปัจจุบัน ฉันได้ผนวกภาวะผู้นำกับทักษะทางเทคนิค เพื่อบริหารทีมคละจากหน่วยงานต่างๆ (Cross-functional) ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ หรือวิศวกรรม เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา นับเป็นภารกิจ (Mission) ที่ฉันพึงพอใจ (Satisfying) อย่างยิ่ง”

ในประเทศไทย เชฟรอนมีวิสัยทัศน์ (Vision) ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพลังงานระดับโลกที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุด (Most admired) ผ่านการจัดหาผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และสร้างรากฐานด้วยค่านิยม Value) ผ่านการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูง (High performance) ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental protection) และนำประโยชน์มาสู่ชุมชน

แหล่งข้อมูล:

  1. U.S. News and World Report. (2015). A Parent’s Guide to STEM. Washington D.C.
  2. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด - http://www.chevronthailand.com/ [2016, September 1].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน