หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 100 – คลอโรฟิลล์

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


คลอโรฟิลล์

โมเลกุลของสารในใบสีเขียว ชื่อ “คลอโรฟิลล์” (Chlorophyll) จะพบในพืช (Plant) สีเขียวทุกต้น โมเลกุลนี้ดูดซึม (Absorb) แสงอาทิตย์ และใช้พลังงานที่เข้าถึงมันจากดวงอาทิตย์ ในการสังเคราะห์ (Synthesize) น้ำตาล จากส่วนประกอบ (Ingredient) พื้นฐาน อาทิ น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในกระบวนการทั้งหมดนี้ โมเลกุลของคลอโรฟิลล์ ทำหน้าที่สังเคราะห์แสง (Photo-synthesis) อันที่จริง โมเลกุลของคลอโรฟิลล์สามารถสังเคราะห์น้ำตาล (ซึ่งเป็นอาหารพื้นฐานของพืช) โดยอาศัยแสงอาทิตย์ และนี่เป็นที่มาคำว่า “แสง” (Photo) และ “สังเคราะห์” (Synthesis)

คลอโรฟิลล์คือ เม็ดสี (Pigment) เขียวในพืช เม็ดสีดังกล่าวเป็นสีเขียว เพราะคลอโรฟิลล์ได้ดูดซึมส่วนที่เป็นสีแดง (Red portion) และสีน้ำเงินทั้งหมด [ในบรรดาแถบสีของแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro-magnetic spectrum)] จากดวงอาทิตย์ ยกเว้นส่วนที่เป็นแสงสีเขียว และนี่เป็นเหตุผลว่า ทำไมพืชปรากฏเป็นสีเขียว สะเท้อนเป็นสีเขียว และพบในพืชสีเขียว รวมทั้งจำพวกตะไคร่น้ำ (Algae)

พลังงานทั้งหมดในแสงอาทิตย์ที่ถูกดูดซึม (Absorbed) โดยพืช จะถูกเก็บกักไว้ (Stored) ภายในน้ำตาลสำหรับการใช้ในเวลาต่อมา ในลักษณะเดียวกันกับที่คนเรากินอาหารเพื่อใช้เป็นพลังงานที่จะถูกปลดปล่อย (Released) ในเวลาต่อมาตลอดทั้งวันและทั้งคืน

ผลลัพธ์หนึ่งที่น่าสนใจจากการสังเคราะห์แสงก็คือ พืชจะปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน ผ่านกระบวนการย้อนกลับเข้าไปในอากาศ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อพืชใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำร่วมกับ (Coupled with) แสงอาทิตย์ มันไม่เพียงแต่ผลิตน้ำตาลภายใน “ร่างกาย” (Body) ของมันเอง แต่ยังปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนอันเป็นผลจากกระบวนการนั้น

นี่เป็นเหตุผลว่า ทำไมผู้คนจึงมีความกังวล (Concern) เกี่ยวกับการสูญเสียต้นไม้และป่าจำนวนมากไปจากโลกใบนี้ เนื่องจากพืช “หายใจออก” ด้วยก๊าซออกซิเจน สำหรับความอยู่รอด (Survival) ของมนุษย์และสัตว์ การลดลงของแหล่งก๊าซออกซิเจนคือ สาเหตุของความหวาดหวั่น (Apprehension)

ขึ้นอยู่กับว่า เราอยู่ที่ส่วนใดของโลก เราอาจพบเห็นต้นไม้สูญเสียใบของมันในบางช่วงของปี และกลายเป็น “ต้นเปลือย” (Naked) หรืออาจพบเห็นต้นไม้ที่สามารถรักษาใบไว้ตลอดปี หรืออาจเป็นส่วนผสม (Combination) ของทั้งสองแบบ พฤติกรรมนี้ในต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแผน (Scheme) การอยู่รอดของมันในสภาวะแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Chlorophyll - https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorophyll. [2018, May 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน