หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 108 – กระบวนการซึมซับ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


กระบวนการซึมซับ

ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เริ่มต้นด้วยการช่วยเด็กในการปอกเปลือกมันเทศ แล้วใช้มีดคว้านแอปเปิล แกะสลัก (Carve out) มันเทศออกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมทรงกระบอก (Cylindrical) ยาวประมาณ 4 นิ้ว เด็กคงต้องใช้ความพยายามไม่น้อย จึงต้องช่วยเด็กบ้าง

บอกให้เด็กผูกเส้นด้ายสีหนึ่ง รอบมันเทศทรงกระบอกด้วยปม 2 ชั้น (Double knot) แล้วใช้เส้นด้ายหั่นมันเทศทรงกระบอกออกเป็นแผ่นบางๆ (Slide off) บอกให้เด็กเก็บห่วง (Loop) ของเส้นด้ายไว้ใช้วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter) ของมันเทศทรงกระบอกในเวลาต่อมา

บอกให้เด็กรินน้ำเปล่า (Plain water) ใส่แก้วใบหนึ่ง แล้วให้เติมเกลือในน้ำ 2 – 3 ช้อนโต๊ะ (Table-spoon) คน (Stir) เกลือจนกระทั่งมันละลาย (Dissolved) ในน้ำไปหมด

จากนั้นให้เด็กปอกเปลือกแครอท บอกให้เด็กผูกเส้นด้ายอีกสีหนึ่งรอบส่วนที่กว้างที่สุด (Widest part) ของแครอทด้วยปม 2 ชั้น แล้วหั่นออกด้วยเส้นด้ายเป็นแผ่นบางๆ บอกให้เด็กเก็บห่วงของเส้นด้ายไว้ใช้ในการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของแครอทในเวลาต่อมา

บอกให้เด็กวางแครอทไว้ในแก้วใบที่ 2 ที่บรรจุด้วยน้ำเกลือ (Salty water) โดยที่ด้านกว้างของแครอทอยู่ที่ก้น (Bottom) เพื่อให้ได้เสถียรภาพ (Stability) ปล่อยให้แครอทแช่อยู่ในน้ำเกลือประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง

ในเวลา 2 – 3 ชั่วโมงต่อมา ถามเด็กให้ตรวจสอบมันเทศทรงกระบอก มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง? มันอ้วนขึ้น (Fatter) หรือ ผอมลง (Slender)? เตือนเด็กว่า เขาอาจใช้เส้นด้ายที่ผูกไว้รอบมันเทศทรงกระบอกก่อนหน้านี้เพื่อวัด แล้วเส้นด้ายที่ผูกรอบมันเทศทรงกระบอก ยังคงติดอย่างพอเหมาะ (Fit) หลังจากแช่อยู่ (Soaked) ในน้ำหรือไม่?

ให้เด็กตรวจสอบแครอท ประมาณ 2 – 3 ชั่วโมงเช่นกัน มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง? มันยังคงกรอบ (Crisp) และแข็ง (Hard) หรือไม่? หรือมันเหี่ยวโรย (Wilted) และเริ่มนิ่มตัว (Soft)? มันอ้วนขึ้นหรือ ผอมลง? เตือนเด็กว่า เขาอาจใช้เส้นด้ายที่ผูกไว้รอบแครอทก่อนหน้านี้เพื่อวัด แล้วเส้นด้ายที่ผูกรอบแครอทยังคงติดแน่น (Snugly) รอบส่วนที่กว้างที่สุดของแครอท หลังจากแช่อยู่ (Soaked) ในน้ำเกลือหรือไม่?

ถ้าเด็กพบว่ามันเทศได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในเส้นผ่าศูนย์กลาง เขาก็จะเห็นผลกระทบ (Effect) อย่างแจ่มชัด (Visibly) ของการซึมซับ (Osmosis) บนเซลล์ของมันเทศ

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Osmosis - https://en.wikipedia.org/wiki/Osmosis. [2018, July 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน