หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 11 – หนุ่มสาวชาว STEM (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


หนุ่มสาวชาว STEM (3)

เร็ชม่า ธากอร์ (Reshma Thakore) เป็นนักวิทยาศาสตร์อาวุโส (Senior Scientist) ณ บริษัท อัลโคอา (Alcoa) จำกัด ในสหรัฐอเมริกา เธอกล่าวว่า

“ฉันไม่เคยจินตนาการว่า ตัวเองจะผันมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ เมื่อฉันยังเป็นเด็กประถมศึกษาอยู่ ฉันเป็นคนเข้าสังคมได้ง่าย (Out-going) ดังนั้น ฉันคิดว่าคงลงเอยด้วยอาชีพในสาขาวิชาการสื่อสาร (Communications) แต่ฉันมักจะมี “เชื้อวิทยาศาสตร์” (Science bug) อยู่ในสายเลือดของเด็กที่ขี้สงสัยอยากรู้อยากเห็น (Childish sense of curiosity) . . .

“เมื่อฉันยังเป็นเด็กอยู่ ฉันมักเล่นกับตุ๊กตา (Doll) โดยเอาฟองน้ำเย็นลูบไล้ใบหน้าตุ๊กตา เพื่อประหน้าทาแป้ง (Make-up) ฉันยังมีความคิดที่จะฝังตุ๊กตาไว้ในหิมะ [เพราะอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น] ถึงกระนั้นก็ตาม ฉันไม่เคยเชื่อมโยงไปถึงวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนเลย . . .

“ตำรับตำราสาขาวิชา STEM ไม่เคยอยู่ในหัวคิดของฉันเลย ฉันจึงไม่เคยได้คะแนนดีในวิชาวิทยาศาสตร์ ในขณะที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา แต่เมื่อฉันไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์ก (Pittsburg) ฉันเลือกวิชาเคมี เพื่อให้ครบจำนวนหน่วยกิต ของวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แต่ฉันเกิดทำคะแนนสอบครั้งแรกได้ถึง 96% . . .

“อาจารย์ของฉันบอกฉันว่า ฉันมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Knack) ในวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ และแนะนำให้ลองไปสอบ ถามห้องปฏิบัติการวิจัย (Research laboratory) ว่า มีโครงงานอะไรที่ฉันจะทำด้วยความสนุก แล้วฉันก็ลงเอยด้วยงาน วิจัยวิเคราะห์ด้านชีววิทยา (Bio-analytical research) เรื่องลูกโซ่โมเลกุลในระบบประสาท (Neuropeptides) . . .

“การทำงานในเชิงปฏิบัติ (Hands-on) ทำให้ฉัน “ติดเบ็ด” (Hooked) และในที่สุดประสบการณ์การวิจัยได้ช่วยให้ฉันได้งานที่บริษัท อัลโคอา ที่ฉันทำอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นนานาโครงงานวิจัยและพัฒนา . . .

“ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของฉันในโครงงาน “รักษ์สิ่งแวดล้อม” (Eco Clean) เกี่ยวกับการเคลือบ (Coating) อาคารด้วยไททาเนียมออกไซด์ (Titanium oxide) ซึ่งจะช่วยขจัด (Break down) หรือ “เขมือบ” (Eat) มลพิษ (Smog) ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ . . .

“ฉันอยากบอกนักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาว่า ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ที่โอกาสได้ลงมือปฏิบัติ ประสบการณ์ดังกล่าว ได้สร้างความแตกต่างในตัวฉันอย่างเห็นได้ชัด”

Alcoa มาจากคำว่า Aluminum Company of America เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากวิธีการผลิตขั้นก้าวหน้าของโลหะน้ำหนักเบา (Light-weight metal) โดยเฉพาะอลูมีเนียม ไทเทเนียม (Titanium) และนิเคิล (Nickel) ซึ่งใช้ในการผลิตเครื่องบิน รถยนต์ บรรจุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ บริษัทมีสาขาใน 30 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. U.S. News and World Report. (2015). A Parent’s Guide to STEM. Washington D.C.
  2. Alcoa -https://en.wikipedia.org/wiki/Alcoa [2016, September 8].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน