หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 112 – เรียนรู้คณิตในชีวิตประจำวัน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรียนรู้คณิตในชีวิตประจำวัน

หนทางที่ดีที่สุดซึ่งจะตรึงความสนใจของเด็กนักเรียนในแนวความคิด (Concept) ทางคณิตศาสตร์คือ การสร้างกิจกรรมสนุกสนานที่ให้โอกาสเด็กในการฝึกปรือทักษะคณิตศาสตร์ในบริบทที่ผิดพลาดได้น้อย (Low-stake setting) อันที่จริง เกมและกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ควรจะดึงดูดความสนใจของเด็ก แม้ว่าคณิตศาสตร์อาจมิใช่วิชาโปรด (Favorite) ของเขา

กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ส่วนมากได้รับการออกแบบ (Designed) เพื่อตอกย้ำ (Reinforce) แนวความคิดที่เด็กได้เรียนรู้แล้วที่โรงเรียน วัสดุการเรียนรู้ควรเป็นกระดานกระโดดน้ำ (Spring-board) ที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring) ให้นักเรียนและครูในการ “ระดมพลังสมอง” (Brain-storm) แล้วสร้างเกมและกิจกรรมที่นักเรียนและครูร่วมกัน

กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือ การออกแบบกระดาษปิดผนัง (Wall-paper) ตามบ้าน กิจกรรมง่ายๆ นี้เป็นที่สนุกสนานสำหรับเด็กที่มี “หัวศิลป์” (Artistic) โดยเฉพาะเด็กที่มีไหวพริบ (Flair) ในการออกแบบ มันเป็นโอกาสให้เขาคิดในใจ (Visualize) เรื่องของเปอร์เซ็นต์ (Percentage) อีกด้วย

วัสดุที่จำเป็น ได้แก่ ตาราง (Grid) จัตุรัส 10 x 10 ช่อง และปากกาสี (Colored marker) ปลายเล็ก (Fine-tip) โดยที่เด็กสามารถออกแบบตารางดังกล่าวบนกระดาษเปล่า (Blank) ด้วยการใช้ขอบตรง (Straight edge) หรืออาจค้นหาตารางดังกล่าวออนไลน์ โดยพิมพ์คำว่า Blank 100 Grid ตรงช่องค้นหา (Search bar) แล้วสั่งพิมพ์ออกมา

บอกเด็กว่า งานของเขาคือ สร้างแบบสำหรับกระดาษปิดผนังตามบ้าน เป็นจัตุรัสขนาด 10 x 10 ช่อง โดยใช้แบบที่มีผู้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ แต่ต้องมีข้อกำหนด (Requirement) ดังนี้

  • 30% ของช่องจัตุรัส ต้องประกอบด้วยดวงดาว
  • 20% ของช่องจัตุรัส ต้องประกอบด้วยดวงจันทร์ครึ่งดวง
  • 25% ของช่องจัตุรัส ต้องมีสีฟ้า
  • 15% ของช่องจัตุรัส ต้องมีสีฟ้า เงิน หรือม่วง
  • 10% ของช่องจัตุรัส ต้องว่างเปล่า

หลังจากที่เด็กได้ออกแบบเสร็จแล้ว ให้ใช้เป็นฐานในการอภิปรายเรื่องเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความหมายง่ายๆ ว่า ร้อยละ 50 หรือ ครึ่งหนึ่งของช่องจัตุรัสในกระดาษปิดผนังตามบ้าน มีรูปร่าง (Shape) ภายในตามที่กำหนดเป็นดวงดาวหรือดวงจันทร์ 25% หรือหนึ่งใน 4 (Quarter) เป็นสีฟ้า เป็นต้น

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Math activities for kids - https://en.wikipedia.org/wiki/Dominance_(genetics). [2018, August 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน