หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 113 – เรียนรู้คณิตในชีวิตประจำวัน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรียนรู้คณิตในชีวิตประจำวัน

เราสามารถแปลง (Convert) ทศนิยม (Decimal) เป็นเปอร์เซ็นต์ (Percentage) ได้อย่างง่ายดาย โดยการคูณ (Multiply) เลขทศนิยมด้วย 100 แล้วใส่สัญลักษณ์ (Symbol) % ตามหลังตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น เราสามารถแปลง 0.25 ดังนี้ 0.25 x 100 = 25%

เด็กอาจมีคำถามว่า จะใช้ทศนิยมหรือเปอร์เซ็นต์ดี? มันแตกต่างกันอย่างไร? อันที่จริง ทศนิยมและเปอร์เซ็นต์ ต่างก็แทน (Represent) บางส่วนของทั้งชิ้น (Parts of a whole) ในทางเทคนิคแล้ว มันไม่มีความแตกต่างเลย เพราะต่างสามารถแปลงรูปแบบให้กลายเป็นซึ่งกันและกัน

อย่างไรก็ตาม ทศนิยมและเปอร์เซ็นต์ต่างก็เหมาะสำหรับการใช้ในบางบริบท (Context) ตัวอย่างเช่น ผลการสำรวจ (Survey results) มักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ อาทิ 62% ของครอบครัวอเมริกัน มีสัตว์เลี้ยง (Pet) อย่างน้อย 1 ตัว ส่วนทศนิยมมักใช้ในการวัด (Measurement) โดยเฉพาะเมื่อความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy) เป็นสิ่งสำคัญ อาทิ การวัดในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Scientific laboratory)

ในการแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นเลขทศนิยม เราเพียงกลับขั้นตอน (Reverse the procedure) กล่าวคือ เอาสัญลักษณ์ % ออก แล้วหารตัวเลขด้วย 100 ตัวอย่างเช่น เราแปลง 49% ให้เป็นทศนิยม ดังนี้ 49 / 100 = 0.49 เป็นต้น

เนื่องจากเศษส่วน (Fraction) แทนบางส่วนของทั้งชิ้น เราสามารถแปลงเศษส่วนให้เป็นเปอร์เซ็นต์ หนทางที่ง่ายที่สุดในการแปลงดังกล่าว คือการแปลงเศษส่วนให้เป็นตัวเลขทศนิยมก่อน โดยการหารตัวเศษ (Numerator) ด้วยตัวส่วน (Denominator) แล้วคูณผลลัพธ์ด้วย 100 ตามด้วยสัญลักษณ์ % ตัวอย่างเช่น 1 / 4 = 0.25 x100 = 25% เป็นต้น

เกมเสียงเดินของนาฬิกา (Tic-tac-toe) หรือเกมโอเอกซ์ (O-X) เป็นเกมที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดในการเล่น ซึ่งสามารถปรับ (Adapt) ให้เข้ากับกิจกรรมทบทวนคณิตศาสตร์ และอาจใช้กับระดับไหนของคณิตศาสตร์ก็ได้ และแนวความคิดคณิตศาสตร์ใดก็ได้ การทบทวนส่วนประกอบ (Component) ของคณิตศาสตร์ มักใช้เวลายาวนานขึ้นกว่าจะสัมฤทธิ์ผล

ในเกมนี้ ผู้เล่น 2 คน คือ X กับ O สลับกันการลงบนช่องจัตุรัสในตามราง (Grid) 3 x 3 ช่อง ผู้เล่นที่สามารถวางสัญลักษณ์ (X หรือ O) ต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง ในแนวดิ่ง แนวนอน หรือทแยงมุม จะเป็นผู้ชนะ ดังนั้น วัสดุที่จำเป็น ได้แก่ กระดาษ ปากกาหรือดินสอ คำถามทบทวนคณิตศาสตร์ โดยที่การเล่นเกมนี้คล้ายคลึงกับการเล่นเกมอื่นๆ ความแตกต่างอยู่ที่ หลังจากวาดตาราง 3 x 3 ช่อง บนกระดาษแล้ว เราใส่โจทย์คณิตศาสตร์ที่ทบทวนลงในตาราง

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Math activities for kids - https://en.wikipedia.org/wiki/Dominance_(genetics). [2018, August 23].
  3. Tic-tac-toe - https://en.wikipedia.org/wiki/Tic-tac-toe. [2018, August 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน