หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 114 – เรียนรู้คณิตในชีวิตประจำวัน (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรียนรู้คณิตในชีวิตประจำวัน

เมื่อถึงคราวผู้เล่น (Player’s turn) เขาไม่เพียงแต่เลือกช่องจัตุรัส แล้วเติมด้วย X หรือ O ตามมาตรฐานการเล่นทั่วไป แต่ต้องทบทวนโจทย์ในช่องจัตุรัสที่เขาต้องการครอบครอง (Claim) ก่อน ถ้าผู้เล่นตอบโจทย์ไม่ถูกต้อง เขาจะพยายามทบทวนโจทย์ที่อยู่ในจัตุรัสอื่น เมื่อถึงคราวถัดไป เขาอาจพยายามใหม่ในการตอบโจทย์ที่เขาทำไม่ได้ก่อนหน้านี้ หากช่องจัตุรัสยังไม่ได้ถูกครอบครอง ต่อไปนี้ เป็นโจทย์ 6 ชุดที่เด็กสามารถใช้ครอบครอง (Populate) ช่องจัตุรัสในเกมเสียงเดินของนาฬิกา (Tic-tac-toe) โจทย์ครอบคลุม 6 หัวข้อ ใน 6 สาขาที่แตกต่างกัน

การคูณ (Multiplication) การหาร (Division)
10 x 9    7 x 11    5 x 15 100 / 10    88 / 11    72/9
6 x 12    8 x 14    7 x 30 120 / 40    144 / 12    250 / 5
3 x 22    2 x 18    10 x 20 90 / 15    99 / 33    1,000 / 200
การแปลงเศษส่วนอย่างง่าย (Simplifying fractions) การบวกและลบทศนิยม (Adding & subtracting decimals)
5 / 10    4 / 12    2 / 8 0.10 + 0.35    0.02 + 0.03    0.50 – 0.20
10 / 25    9 / 81    20 / 30 0.33 – 0.03    0.65 – 0.15    0.12 + 0.08
7 / 7    6 / 8    100 / 1,000 0.80 + 0.20    0.01 + 0.14    0.95 - 0.35

ค่าตำแหน่ง (Place value) เป็นสิ่งสำคัญมาก เลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมทันทีเป็นเศษของ 10 ส่วนเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมเป็นหลักหน่วย ก่อนหน้านั้นเป็นหลัก 10 และก่อนหน้าหลัก 10 เป็นหลัก 100 อาทิ 20.3 = 20 + (3 / 10)

เลขชี้กำลัง (Exponent) แก้โจทย์ไม่ทราบค่า (Solving for an unknown)
23     43     54 4 + X = 6    7 + X = 10    12 – X = 6
102     112     34 2X = 8    3 / X = 3    X – 2 = 9
44     25     28 X / 2 = 4    5 X = 15    X + 9 = 17

เลขชี้กำลัง เป็นสัญลักษณ์ชวเลข (Shorthand notation) ของตัวเลขยกกำลัง (Power) อาทิ 43 หมายถึง 4 ยกกำลัง 3 sinv = 4 x 4 x 4 สังเกตว่า 4 เป็นค่าฐาน (Base) และ 3 เป็นเลขชี้กำลัง

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Math activities for kids - https://en.wikipedia.org/wiki/Dominance_(genetics). [2018, August 30].
  3. Tic-tac-toe - https://en.wikipedia.org/wiki/Tic-tac-toe. [2018, August 30].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน