หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 115 – เรียนรู้คณิตในชีวิตประจำวัน (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรียนรู้คณิตในชีวิตประจำวัน

สนับสนุนให้เด็กสร้างคำถามทบทวนคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการเล่นเกมเสียงเดินของนาฬิกา (Tic-tac-toe) หรือเกมโอเอกซ์ (O-X) ส่งเสริมให้เขาตั้งคำถามพื้นฐาน และคำถามที่ยากขึ้น (Challenging) เรื่อย โดยเฉพาะคำถามที่เขาไม่อาจตอบได้ทันที รวมทั้งคำถามว่า ลำดับการคำนวณ (Order of operations) มีความสำคัญไฉน?

อันที่จริง ลำดับการคำนวณมีความสำคัญมาก ถ้าเรากำลังแก้โจทย์ที่มีการคำนวณมากกว่า 1 ปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น 5 - 4 / 2 = ? ถ้าปราศจากลำดับการคำนวณที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Pre-determined) เราจะแก้โจทย์ โดยการลบ 4 จาก 5 แล้วหารผลลัพธ์ด้วย 2 ซึ่งจะได้คำตอบเป็น ½

อีกวิธีหนึ่ง (Alternatively) เราอาจแก้โจทย์โดยเอา 4 หารด้วย 2 แล้วลบผลลัพธ์ที่ได้ จาก 5 ซึ่งจะได้คำตอบเป็น 3 แต่ทั้ง ½ และ 3 เป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง เพราะกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ ระบุว่าเราต้องคำนวณตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บ (Parenthesis) ก่อน แล้วค่อยคำนวณเลขยกกำลัง (Exponent) หรือราก (Root)

หลังจากนั้น คำนวณการคูณ (Multiplication) และการหาร (Division) โดยดำเนินการจากซ้ายไปขวา สุดท้ายค่อยคำนวณบวก (Addition) และลบ (Subtraction) ทั้งหมด โดยดำเนินการจากซ้ายไปขวาเช่นกัน บนพื้นฐานลำดับการคำนวณที่เป็นมาตรฐานดังกล่าว คำตอบที่ถูกต้องสำหรับโจทย์นี้ คือ 3

ยังมีหนทางสนุกที่จะเรียนรู้หลักคณิตศาสตร์ (Mathematical principles) คือการแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกมบิงโก (Bingo) ถ้าเด็กทราบว่าการเล่นบิงโกฉบับมาตรฐาน (Standard version) เขาทำกันอย่างไร ก็จะพบว่าเกมนี้น่าตื่นเต้น (Intriguing) เพียงใด แต่ถ้าเด็กไม่เคยเล่นเกมดั้งเดิม (Traditional) นี้มาก่อน เขาจะพบว่า เกมนี้ง่ายมากสำหรับการเรียนรู้

ในสหรัฐอเมริกา บิงโกเป็นเกมเสี่ยงโชค (Game of chance) ซึ่งผู้เล่นแต่ละคน จับคู่ (Match) ตัวเลขที่พิมพ์อยู่บนบัตร 5 x 5 แถว กับตัวเลขที่เจ้ามือ (Game host) ซึ่งเป็น “ผู้ขานเบี้ย” (Caller) หลังจากเขย่าเบี้ยแบบสุ่ม (Random) กติกาการวางเบี้ยบนกระดานบิงโก ประกอบด้วย (1) เป็นแถวตั้งตรงทั้งแถว (2) เป็นแนวยาวขนานทั้งแถว (3) เป็นแถวทแยงมุม ซ้ายหรือแถวทแยงมุมขวา หรือ (4) เป็นรูปมุม 4 มุมใหญ่หรือรูปมุม 4 มุมเล็ก

ตัวอย่างเช่น เบี้ยที่เขย่าออกมาคือ 15 ผู้เล่นที่มีหมายเลขนี้ ในบัตรบิงโกของตนเอง ก็จะหยิบเบี้ยเปล่าวางไว้ในช่องนั้น จากนั้นก็จะเล่นต่อไปจนกว่าจะมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งจะวางบัตรได้ครบตามกติกาข้างต้น โดยเขาประกาศว่า “บิงโก” เป็นอันจบเกมและก็เป็นผู้ชนะไป แต่ผู้ทำหน้าที่ขานเบี้ยก็จะต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งด้วยว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่?

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Math activities for kids - https://en.wikipedia.org/wiki/Dominance_(genetics). [2018, September 6].
  3. Bingo (U.S.) - https://en.wikipedia.org/wiki/Bingo_(U.S.). [2018, September 6].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน