หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 118 – เรียนรู้คณิตจากบัตรเกมอื่นๆ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรียนรู้คณิตจากบัตรเกมอื่นๆ

การเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญ (Mastering) หลักเกณฑ์คณิตศาสตร์ จะต้องมีการฝึกปรือ (Practice) เช่นเดียวกับทักษะอื่นๆ เด็กบางคนที่รักตัวเลขจะสนุกสนานกับการฝึกปรือคณิตศาสตร์มาตรฐาน สำหรับเด็กอื่นๆ เราสามารถแนะนำทางเลือกที่สร้างสรรค์เพื่อฝึกหัด (Drill) คณิตศาสตร์ได้เช่นกัน วิธีการ (Approach) หนึ่งคือ การเล่นไพ่ เพื่อสร้างเกมที่ตอกย้ำแนวความคิดเฉพาะ

วัสดุที่จำเป็นสำหรับการทดลอง (เล่น) ได้แก่ สำรับ (Deck) ไพ่มาตรฐาน นาฬิกาจับเวลา กระดาษ ดินสอ และปากกาเส้นหนา โดยเริ่มต้นที่เกมบัตรคูณ (Multiplication card) ก่อนเริ่มเล่น เราดึงใบหน้า (Face card) ออก แล้วตัดสินใจว่า เราจะเก็บรูปเอี่ยว (Ace) ไว้ในสำรับหรือไม่ หรือดึงออก (Remove) ให้หมด ถ้าเราจะเก็บมันไว้ ต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจว่ามันมีค่า = 1

เราสามารถสร้างกระดาน (Board) เกมที่ประกอบด้วยกระดาษเปล่า และเครื่องหมายคูณ สูงประมาณ 2 นิ้ว ตรงกลางหน้า แล้วอธิบายให้เด็กเข้าใจว่า เรากำลังจะหงาย (Flip over) ไพ่ 2 ใบ วางข้างเคียงกันบนกระดานเกม โดยไพ่ใบหนึ่งวางข้างหน้าเครื่องหมายคูณ และอีกใบหนึ่งวางไว้หลังเครื่องหมายคูณ

อธิบายให้เด็กเข้าใจว่า เขามีเวลาจำกัดในการคูณตัวเลขทั้งสอง เพื่อหาผลลัพธ์ แล้วตั้งนาฬิกาจับเวลาคำนวณเสร็จ ตามความสามารถในการคำนวณของเด็ก เราต้องการให้เด็กได้คำตอบที่ถูกต้อง แต่ขณะเดียวกันก็ท้าทายความสามารถเด็กด้วย ถ้าเด็กได้คำตอบภายในเวลาที่กำหนด (Allotted) เขาจะได้คะแนนตามหน้าไพ่รวมกัน อาทิ ไพ่เอี่ยว และไพ่ 8 เขาจะได้คะแนน 9 แต้ม ในรอบที่ 1

เกมจะสนุกสนานยิ่งขึ้น ถ้ามีเด็ก 2 คน หรือมากกว่า เล่นด้วยกัน แต่ต้องมีความสามารถในการคำนวณไล่เลี่ยกัน ถ้ามีผู้เล่นมากกว่า 1 คน เราก็ไม่ต้องใช้นาฬิกาจับเวลา ทันทีที่เราหงายไพ่ การแข่งขันก็เริ่มขึ้น เด็กที่ตะโกนคำตอบที่ถูกต้องก่อน คือผู้ชนะในรอบนั้น และได้คะแนนสะสมไว้ เกมจะสิ้นสุดลงเมื่อไพ่ทั้งหมดถูกหงายขึ้น

เมื่อเด็กมีความพร้อมมากขึ้น พึงพิจารณาเพิ่มความซับซ้อน (Complexity) ของเกม โดยการหงายไพ่ทีเดียว 3 ใบ ซึ่งทำให้เด็กต้องคูณกัน 2 ครั้ง กล่าวคือ ผลคูณ (Product) ของค่า (Value) ในไพ่ 2 ใบแรก คูณกับค่าในไพ่ใบที่ 3 ซึ่งในกรณีนี้ เราควรเพิ่มเวลากำหนด ใช้กระดาษและดินสอให้พร้อม (Handy) ถ้าเราเลือกที่จะเล่นไพ่ 3 ใบ

นอกเหนือจากการใช้สำรับไพ่ในการฝึกปรือการคูณ เราสามารถใช้ไพ่ในการฝึกปรือเศษส่วน (Fraction) เช่นกัน วัสดุที่ใช้ก็เหมือนเดิม แต่ก่อนเริ่มเล่น เราดึงใบหน้าออก แล้วตัดสินใจว่า เราจะเก็บรูปเอี่ยวไว้ในสำรับหรือไม่ กระดานเกมสำหรับไพ่เศษส่วน เป็นกระดาษเปล่า พร้อมเส้นหนาจากปากกา ยาวประมาณ 4 นิ้ว ลากจากกลางหน้า เป็นเส้นเศษส่วน

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Math activities for kids - https://en.wikipedia.org/wiki/Dominance_(genetics). [2018, September 21].
  3. Card game - https://en.wikipedia.org/wiki/Card_game [2018, September 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน